Garanti Bankası Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (29.03.2015)

Garanti Bankası Hisse Önerisi

Garanti için yüzde 14,0 sermaye maliyetine göre hesapladığımız hedef fiyatımız 10,75 TL olup hisse için TUT önerisi veriyoruz.

Garanti 2015 tahmini 1,3 PD/DD ve yüzde 13 sermaye getirisi ile rakiplerine göre yüzde 40 primlidir. Ayrıca, 2015 tahmini 10,9 F/K oranı ile işlem gören hisse rakiplerine göre yüzde 30 primlidir. Uzun vadeli sermaye getirisinin yüzde 21 seviyesinde korunacağını beklediğimiz Garanti Bankası’nın mevcut durumda değerlemesinin rakiplerine göre cazip olmadığını düşünmekteyiz.

• 2015 yılında Garanti Bankası’nın net karının yıldan yıla yüzde 9 artacağını 2016 yılında ise yüzde 15 büyüme göstereceğini beklemekteyiz. Bu açıdan, Garanti takip ettiğimiz bankalar içerisinde karlılık ivmesi yüksek olan bankalardan biridir. Aktifpasif vade farkı rakiplerinin altında olan Garanti Bankası yükselen faiz ortamında rakiplerine göre daha avantajlı gözükmektedir. 2015 yılında bankanın net faiz marjının yüzde 4,1 seviyesinde oluşacağını, yani 2014 yılına göre yatay kalacağını düşünmekteyiz. Garanti Bankası’nın fonlama tabanında TL mevduatlar toplam mevduatların %52’sine denk gelmekte olup faiz getirili aktiflerin yüzde 22’si kısa vadeli TL mevduatlar ile fonlanmaktadır. Dolayısıyla, faizlerde yaşanacak yükselişlerden rakiplerine göre daha az etkilenecektir. Toplam kredilerinin yüzde 23’ünü oluşturan kısa vadeli yüksek getirili KOBİ kredileri 2015 yılında marjların korunmasında büyük rol oynayacaktır.

•Garanti Bankası 415 milyon TL serbest karşılık ve 775 milyon TL emekli sandığı fazlası ile 2015’in potansiyel risklerine karşı rakiplerine göre daha korunaklıdır. 2015 yılı içinde bankanın karşılık oranının yüzde 81 seviyesinde korunacağını bekliyoruz. Ayrıca, Garanti Bankası’nın KOBİ ve ihracat kredilerinin genel karşılık oranlarının düşmesinden kaynaklanan 230 milyon TL civarında gelirlerine yansımamış fazla karşılığı bulunmaktadır. Bu tahminlerimiz ve değerlememiz için pozitif risktir.

•Kısa vadeli para swaplarını sıkça kullanan Garanti Bankası, rakiplerine kıyasla oynak swap maliyetlerinden daha fazla etkilenip ticari gelirlerini yeterince koruyamamaktadır. Buna rağmen, 2015 yılı başından beri mevduat pazar payı için rakipleriyle rekabete girmemiştir ve maliyetlerini disiplin altında tutmaya gayret göstermektedir.

•Bekletimizden daha güçlü bir reel ekonomik büyüme veya tüketici kredileri genel karşılık oranlarında azaltım yapılması hisse için pozitif katalizördür. Beklentimizden kötü reel büyüme, kredi tarafında yeni sıkılaştırıcı yasal düzenlemeler ve ABD merkez bankası’nın faiz artırımına gitmesi hisse performansına olumsuz etki yapabilir.

Şeker Yatırım 2015 Nisan Aylık Bülteni