Garanti Bankası Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (03.08.2014)

Garanti Bankası Hisse Önerisi – Ziraat Yatırım

“Garanti Bankası’nın 2Ç2015’teki Net Dönem Karı 1.031mn TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri : “EKLE”

Garanti Bankası’nın net dönem karı 2015 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %31,4 oranında artarak 1.031mn TL’ye yükselmiş ve hem beklentimiz olan 890mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 950mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada faiz gelirlerinin beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Garanti Bankası’nın 2015 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,6 oranında artarak 1,82 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Garanti Bankası’nın net faiz gelirleri TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen gelirin önemli katkısıyla (2Ç15’te 608mn TL, 1Ç15’te 212mn TL) 2Ç2015’te bir önceki çeyreğe göre %29,7 oranında artarak 2,5 milyar TL olmuş ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. İkinci çeyrekte daha düşük kredi büyümesine bağlı olarak genel karşılık giderlerinin düşük kalmasıyla kredi değer düşüş karşılığının çeyreksel bazda %28,4 oranında gerileyerek 424mn TL’ye düşmesi de karı desteklemiştir. Diğer taraftan, Banka’nın menkul kıymet alım satım gideri 2Ç2015’te 237mn TL olurken, yılın ilk çeyreğindeki 26mn TL’lik giderin üzerinde gerçekleşmiş ve karı sınırlamıştır. Dönem karını sınırlayan diğer bir kalem ise diğer faaliyet gelirlerindeki düşüş olmuştur. Banka’nın net ücret ve komisyon gelirleri mevsimsel nedenlerle %6,8 gerileyerek 702mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise yatay kalırken komisyon geri ödemeleri (96mn TL) ve kur etkisi operasyonel harcamalarda etkisini göstermiştir. Banka’nın net faiz marjı, çeyreksel bazda net faiz gelirlerindeki önemli artışın etkisiyle 100 baz puan artmış ve %5,1’e yükselmiştir. Özellikle TÜFE endeksli tahvillerin yaptığı 81 baz puanlık katkı marjı desteklemiştir. Banka’nın aktif karlılığı 2Ç2015’te net kardaki artışla birlikte 10 baz puan artmış ve %1,5 oranında gerçekleşmiştir. Özsermaye karlılığı ise 140 baz puan artarak %14,7 seviyesine yükselmiştir. Garanti Bankası ile ilgili önerimizi “EKLE” olarak koruyor ve hisse hedef fiyatında herhangi bir güncellemede bulunmuyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.

Önemli Uyarı: HisseOnerileri.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.