Trakya Cam Hisse Önerisi /Garanti Yatırım – (01.09.2014)

Trakya Cam Hisse Önerisi – Garanti Yatırım

Trakya Cam’ın rekabet gücünü artırma ve büyüme stratejilerini beğeniyoruz. Trakya Cam’ın, düşen faizlerin desteklediği güçlü talep ve daha iyi bir fiyatlama ortamında, olası doğal gaz zammının yaratacağı olumsuz etkilerin üstesinden gelebileceğini düşünüyoruz. Doğal gaz fiyatlarına yapılacak olası zammın toplam maliyetleri artırması, Trakya Cam’ın marjları üzerindeki en önemli kaygılardandır. Öte yandan güçlü talebin desteği ile Şirket’in ürün fiyatlarında yaptığı Şubat’ta %7 ve Haziran’daki %6’lık artışlar, olası doğal gaz zammında marjlar için bir koruma sağlayabilir. Trakya Cam’ın toplam üretim kapasitesi 2.5mn ton olup bunun 1.8mn tonu yurt içi ve 640bin tonu yurtdışındadır. Trakya Cam’ın hem bölgesel hem de ürün bazında çeşitlilik kazanmasını beğeniyoruz. Şirketin gelirlerinin 2014 yılında %26’lık bir artışla 1.88mlr TL olmasını ve 2015 yılında ise yıllık %22 artmasını öngörmekteyiz.

Raporun tamamı için tıklayın.

Önemli Uyarı: HisseOnerileri.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.