Yapı Kredi Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (2.08.2021)

Yapı Kredi Bankası 2Ç2021 Sonuçları (YKBNK, Öneri:  AL, HF: 3,55TL)

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 2,39 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 3,55 TL

Yapı Kredi Bankası’nın 2Ç2021’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %53,7 oranında artarak 2.233mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1.844mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.869mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada; net faiz gelirleri ile net ücret ve komisyon gelirlerinin beklentimizin üzerinde, karşılık giderlerinin ise tahminimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur.

İkinci çeyrek karı sonrasında Banka’nın 2021 yılı Ocak – Haziran dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,8 oranında artarak 3.685mn TL’ye yükselmiştir.

Kredi mevduat makasındaki iyileşme ve TÜFE endekslilerin 612mn TL ek olumlu katkısıyla Banka’nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %28,4 oranında artarak 4.764mn TL’ye çıkmıştır. Artan fonlama maliyetine karşın yeni kredi fiyatlaması ve TÜFE tahmini enflasyonunun %11’den %13,5’e yükseltilmesi artıştaki temel faktörler olmuştur. Diğer yandan, net ücret ve komisyon gelirleri ise yüksek bazın etkisiyle %1,4 oranında düşerek 1.631mn TL’ye gerilemiştir. Bununla birlikte, swap giderlerinde swap maliyetlerindeki artış kaynaklı 190mn TL’lik yükseliş (2Ç21: toplam swap maliyeti 1.574mn TL) ile kur kaynaklı korunmanın görece zayıf katkısına bağlı olarak, 1Ç2021’deki 234mn TL ticari zarar bu çeyrekte 1.137mn TL’ye yükselmiştir.Operasyonel giderlerin %5,4’lük artışla 2.283mn TL’ye, iştiraklerden elde edilen gelirlerin ise %24 oranında azalarak 266mn TL’ye gerilemesi karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Ancak, karşılık giderlerinin %57,2 oranında düşerek 918mn TL’ye gerilemesi karı destekleyen önemli bir kalem olmuştur. Karşılıklarda, normalleşmenin devam etmesi ve ek ihtiyati karşılık ayrılmamasına bağlı olarak gerileme gözlenmiştir.

Banka’nın artan karlıkla birlikte özsermaye karlılığı %17,3’e (önceki çeyrek %11,8), net faiz marjı ise çeyreksel bazda 67 baz artarak %3,92’ye yükselmiştir. Öte yandan, solo sermaye yeterlilik rasyosu 99 baz puan artarak (BDDK geçici düzenlemeleri dahil) %18,09 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: Ziraat Yatırım