Otokar Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (2.08.2021)

Otokar 2Ç2021 Sonuçları (OTKAR, Öneri: TUT, HF: 316,80TL)

Öneri “TUT”
Kapanış Fiyatı: 291,50 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 316,80TL

Otokar’ın 2021 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 289,1mn TL ile hem ortalama piyasa beklentisi olan 179mn TL’nin, hem de bizim beklentimiz olan 173mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirleri ve brüt karlılığın beklentimizden üzerinde gelmesi ile vergi geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 150mn TL net dönem karı açıklamıştı.

İkinci çeyrek yüksek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Haziran dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %130,1 oranında artarak 396,5mn TL’ye ulaşmıştır.

Otokar’ın 2Ç2021’de satış gelirleri, toplam satış adedindeki %44’lük artışın (350 adetten 503 adete) etkisiyle %45 oranında artarak 982,6mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise aynı dönemde %52,5 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar da %35,1 oranında artarak 389,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise %42,6’dan %39,7’ye gerilemiştir. Diğer taraftan bir önceki çeyrekteki brüt kar marjı %32 idi.

Operasyonel giderler 2Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler 17,4mn TL’den 45,1mn TL’ye yükselmiştir. Böylece Otokar’ın net faaliyet karı 2Ç2020’deki 196,2mn TL’den 258,8mn TL’ye çıkmıştır. Şirket’in iştiraklerden gelirleri de 2Ç2020’deki 30,5mn TL’den 2Ç2021’de 52,7mn TL’ye yükselerek karlılığı desteklemiştir. Şirketin FAVÖK’ü de %19’luk artışla 241mn TL’ye (1Ç2021’de 128,4mn TL idi) yükselmiştir. Finansman tarafında ise 58,6mn TL’lik gider kaydedilirken, 36,1mn TL’lik vergi geliri sonrası 2Ç2021 net dönem karı 289,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Otokar’ın Haziran sonu itibariyle bekleyen sipariş miktarı, eldeki projelerdeki ilerlemelere bağlı olarak 2021 yılı Mart ayı sonundaki 2.037mn TL (146mn TL, 226mn Dolar ve 1mn Euro-zırhlı araç ve otobüs siparişleri) seviyesinden 1.487mn TL (6mn TL, 169mn Dolar ve 1mn Euro-zırhlı araç siparişleri) seviyesine gerilemiştir.

Kaynak: Ziraat Yatırım