Garanti BBVA Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (30.07.2021)

Tavsiye: AL

Hedef fiyat (TL): 11.90
Artış potansiyeli :(%) 43%
Önceki Tavsiye: AL
Önceki hedef fiyat (TL): 11.90

Garanti BBVA 2Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 2,924 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %16 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 2,623 milyon TL olan tahminimizin ve 2,621 milyon TL olan piyasa beklentisinin %12 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 5,453 milyon TL olup rekor seviyede yüksektir ve geçen yıla göre %69 artarak %17,3 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden yüksek net faiz gelirleri, diğer bankacılık gelirleri ve beklentileri aşan ticari zarar, kredi karşılıkları ve diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net karı beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Banka 800 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır ve toplam serbest karşılık tutarı 5,6 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Ek olarak vergi oranı %15,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kredi-mevduat makasında sınırlı toparlanma, net ücret ve komisyon gelirlerinde güçlü yıllık artış, TL kredilerde devam eden pazar payı artışı, kredi riski maliyetinde normalleşme, net takibe intikal eden kredi oluşumunda hızlanma, ikinci grup kredi karşılık oranlarında artış ve yeniden yapılandırılan kredilerin ağırlığında artış çeyreğin ana unsurlarıdır.

2Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. Banka 2021 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir ancak özkaynak karlılığı, TL kredilerde büyüme, kredi riski maliyeti ve ücret ve komisyon gelirleri büyüme beklentileri için yukarı yönlü risk bulunmaktadır.

Hisse için 11,90 TL olan hedef fiyatımızın %43 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 3,9x F/K (%21 primli) ve 0,5x F/DD çarpanlarıyla ve %13,4 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Net faiz marjında sınırlı toparlanma. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş çekirdek net faiz marjı çeyreksel bazda 13 baz puan artarak %4,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirleri ve swap maliyetlerindeki artış (+%27 ve +%14) marjları olumlu etkilemiş, kredi mevduat makası çeyreksel bazda sınırlı 4 baz puan toparlanmıştır.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık bütçe üstü performans. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel ve yıllık bazda güçlü %8 ve %31 artmıştır. Banka yönetimi 2021 yılı için orta 10%’lu artış beklemektedir ve bu beklenti için yukarı yönlü risk bulunmaktadır.

TL kredilerde devam eden pazar payı kazanımı. 1Ç21’deki %6 artışın ardından bankanın TL kredileri çeyreksel bazda %6,5 büyüyerek yabancı mevduat bankalarının %4 çeyreksel büyüme performansının üzerinde seyretmiştir. YP krediler (dolar bazında) çeyreksel %0,4 azalmıştır. TL kredilerdeki pazar payı 40 baz puan artarak %9,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka yönetimi TL kredilerde yıllık %20 artış öngörmektedir.

Kaynak: Şeker Yatırım