Akbank Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (1.07.2021)

Yükseliş Potansiyeli: %52

Cari Fiyat: 5,28 TL
Hedef Fiyat: 8.05 TL

Akbank için etkin bilanço yönetimi, rakiplerine göre kısa aktif-pasif vade farkı, güçlü sermaye tamponu, dengeli kredi portföyü, düşük kaldıraç oranı, ihtiyatlı karşılık politikası ve etkin maliyet yönetimini gözönünde bulundurarak AL olan önerimizi koruyoruz. Banka güçlü sermaye tabanı ile piyasa paylarını yeniden kazanmak için elverişli bir konumdadır. SYR oranı %21 seviyesinde olup sektör ortalamasının üzerindedir ve takip ettiğimiz bankalar arasındaki en yüksek seviyedir. Bankanın net karının 2021 yılında %36 artmasını modelliyoruz. Hisse için %21 sermaye maliyeti ve %5 uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 8,05 TL olan hedef fiyatımızın %53 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse 2021 tahmini 3,2x F/K (Benzerlerine göre %1 iskontolu) ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. 2021 tahmini özkaynak karlılığı ise %12,7’dir. Artan kaldıraç ile 2021 yılında bankanın TL kredilerinde %17 büyüme, YP kredilerde ise hafif daralma bekliyoruz. (Bütçe: TL: 20%, YP: Sabit).

Aktifpasif vade farkı rakiplerinden kısa olan ve güçlü vadesiz mevduat tabanına sahip olan Akbank yüksek faiz ortamında rakiplerine göre daha avantajlı gözükmektedir. Proaktif menkul kıymet portföy yönetimi stratejisinin marj gelişimini olumludur. 2021 yılında bankanın düzeltilmiş net faiz marjında sınırlı 42 baz puan daralma bekliyoruz. (Bütçe: 20-30 baz puan). Kredilerin bilançodaki ağırlığı %52 seviyesinde olup benzer banka ortalaması olan %61 seviyesinin altındadır ve aktif kalitesinin korunmasında avantaj oluşturmaktadır. Kredi riski maliyetinin (net) 2021 yıl sonunda 215 baz puan seviyesine gerilemesini modelliyoruz. (Bütçe: <200 baz puan). Beklentimizden yüksek sorunlu kredi oluşumu ve fonlama maliyetleri hisse performansında olumsuz etki yapabilir.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Şeker Yatırım