Otokar Hisse Önerisi / Vakıf Yatırım – (16.07.2019)

Şirket Raporu | Otokar

Vites büyütüyor…

Fiyat (TL) : 115,50
Hedef Fiyatı (TL) : 160,00
Yükselme Potansiyeli : 38,5%
Öneri / Kısa Vade : Endeksin Üzerinde Getiri
Öneri / Uzun Vade : A L

Bilindiği gibi Otokar’ın finansal sonuçları zırhlı araç satışlarına çok duyarlıdır. Şirketin, yılın ilk çeyreğinde BAE projesine yönelik herhangi bir teslimatı olmamıştı. Söz konusu teslimatların ikinci çeyreğe ötelendiği, bu nedenle zırhlı araç satışlarının beklenenden daha güçlü gerçekleşeceği beklentisi ile birlikte Bükreş Belediyesi’ne gerçekleşen otobüs satışlarının da katkısıyla 2Ç19’da hem operasyonel hem de net kâr seviyesinde oldukça güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyoruz. Yılbaşından bu yana %34 yükselerek BIST100’e göre %26 pozitif ayrışan Otokar hisselerinin, güçlü 2Ç beklentilerimiz ve genel olarak 2019 yılına ilişkin olumlu görünümün etkisiyle pozitif ayrışmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Otokar için değerleme modelimizde yaptığımız güncellemeler sonucunda 12 aylık hedef fiyatımızı 110 TL’den 160 TL’ye, kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”den “Endeksin Üzerinde Getiri”ye ve uzun vadeli önerimizi “TUT”dan “AL”a yükseltiyoruz.

 2Ç19’da güçlü sonuçlar bekliyoruz – OSD verilerine göre, Otokar’ın 2Ç19’da toplam satış hacmi yıllık bazda %11 artışla 544 adet oldu (yurt içi -%41, ihracat +%217). Söz konusu dönemde Şirketin yurt içindeki zayıf performansına karşın, otobüs ve zırhlı araç satışlarının etkisiyle ihracatta güçlü büyüme kaydettiğini görüyoruz. Kâr marjı yüksek zırhlı araç ve otobüs ihracatının etkisiyle 2Ç19’da ciroda yıllık %219 büyüme, 192 mn TL FAVÖK (2Ç18: 32 mn TL negatif FAVÖK) ve 164 mn TL net kâr (2Ç18: 51 mn TL net zarar) açıklayacağını tahmin ediyoruz.

 Küresel ölçekte artan büyüme potansiyeli – Otokar’ın, hem askeri hem de ticari segmentte son yıllarda aldığı siparişler ile yurt dışı pazarlarda daha güçlü konuma geldiğini düşünüyoruz. Şirketin, üretim maliyetleri açısından yurt dışındaki rakiplerine göre daha avantajlı konumda olmasının yanı sıra Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı olan “AKREP IIe” başta olmak üzere yeni nesil araçlarla zenginleştirdiği geniş ürün gamı sayesinde, küresel ölçekte daha rekabetçi bir yapıya kavuştuğunu düşünüyoruz. 2018 yılında tarihi yüksek seviyeye ulaşan küresel askeri harcamaların, artan jeopolitik riskler nedeniyle önümüzdeki dönemde yükseliş eğilimini sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Bu varsayımla Otokar’ın başta Afrika, Asya ve Körfez ülkeleri olmak üzere küresel savunma sanayiindeki büyümeden faydalanacağını öngörüyoruz. Savunmanın yanı sıra Şirketin, son yıllarda Avrupa pazarında belediyelerden aldığı otobüs siparişleriyle ticari segmentte de yüksek büyüme potansiyeli sunduğunu düşünüyoruz.

 TL’deki zayıflamaya karşı korunaklı operasyonel yapı – Otokar’ın, 1Ç19 sonu itibariyle ağırlıklı kısmı ABD Doları cinsinden olmak üzere 2,6 mlr TL karşılığı bakiye siparişi bulunmaktadır. Operasyonel olarak döviz uzun pozisyonuna sahip olan Şirket, kur hareketlerinden kaynaklanacak riskleri bertaraf etmek için de uygun finansal enstrümanları kullanmaktadır.

 Riskler – Şirketin başta askeri segment olmak üzere ihracata yönelik yeni sipariş alamaması, işletme sermayesi ihtiyacında ve borçlulukta artış, tahminlerimize, hedef fiyatımıza ve tavsiyemize yönelik aşağı yönlü risklerdir.

 Tavsiyemizi “AL”a yükseltiyoruz – Kâr marjı yüksek zırhlı araç ihracatının finansallarda yaratacağı potansiyel katkıyı göz önünde bulundurarak tahminlerimizde gerçekleştirdiğimiz revizyon sonucu hedef fiyatımızı 110 TL’den 160 TL’ye yükseltiyoruz. Hedef fiyatımızın sunduğu getiri potansiyelini, 2Ç19’da öngördüğümüz güçlü operasyonel performansı ve daha uzun vadede Şirketin sunduğu büyüme potansiyelini göz önünde bulundurarak, Otokar için kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”den “Endeksin Üzerinde Getiri”ye, uzun vadeli önerimizi de “TUT”dan “AL”a revize ediyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.

Önemli Uyarı: HisseOnerileri.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.