2019 Hisse Önerileri / Gedik Yatırım

Gedik Yatırım 2019 Hisse Önerileri

MAVI: Güçlü büyüme trendinin devam edeceği beklentisi, güçlü nakit akışı, verimli maliyet kontrolü.
OTKAR: Yurtdışı satış/teslimatlar kaynaklı beklenen katkı, ihracat kaynaklı uzun badeli kâr ve nakit akışı potansiyeli.
SAHOL: Net aktif değerine göre %44 iskontolu işlem görmesi, Akbank’ın sermaye artırımı sonrası daha güçlü bir görünüme kavuşacak olması.
TKFEN: 2018 yılı son çeyreğine yönelik güçlü finansal sonuç beklentisi, güçlü nakit pozisyonu ve yeni iş anlaşmaları beklentisi.
TTKOM: Yüksek gelir büyümesi beklentisi, güçlü marj yapısı.
VAKBN: Operasyonel ve sermaye kârlılığı performansı sektörle uyumlu olmasına karşın, çarpan bazında sektöre kıyasla oldukça iskontolu olması.

Gedik Yatırım tarafından hazırlanan 2019 Strateji Raporu için tıklayın.