2015 Hisse Önerileri – Odaş / Gedik Yatırım

Odaş Hisse Önerisi

• 2017’nin ilk yarısı itibariyle devreye alınması planlanan 330MW lıktermik santralinin, Odaş Elektrik’in geleceğine yönelik olumlu beklentilerimizin temelini oluşturuyor.
• Kömür santralinin inşaası planlanan için 336 milyon TL’lik yatırımharcaması, benzer santrallere göre oldukça düşük bir yatırım harcamasına işaret ediyor.
• Odaş, arz/talep dengesizliği nedeniyle zayıf seyreden elektrikfiyatlaması dinamiklerine rağmen, elektrik üretimin sınırlı olduğu Urfa bölgesindeki 140 MW’lık doğalgaz çevrim santralinin konum avantajından faydalanmaktadır. 9A14 itibariyle şirketin ortalama satış fiyatı, spot elektrik fiyatlarına göre 135% üzerinde gerçekleşmiştir.
• Bununla birlikte sahip 27.4mn tonluk kömür rezervinin, dikey entegrasyonuna katkı sağlamasını beklemekteyiz.
• Son 3 ayda, Odaş BIST-30’un 17% üzerinde performans gösterdi.

Gedik Yatırım 2015’e Bakış Sunumu