Yapı Kredi Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (05.11.2019)

“Yapı Kredi Bankası’nın 3Ç2019’daki Net Dönem Karı 976mn TL ile Beklentilerin Hafif Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 2,36TL
Hedef Hisse Fiyatı : 3,30TL

Yapı Kredi Bankası’nın 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %12,8 oranında azalarak 976mn TL’ye gerilemiş; ancak hem bizim beklentimiz olan 928mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 944mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada net ücret ve komisyon gelirlerinin beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Banka’nın üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %12,5 oranında düşmüştür.

Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Yapı Kredi Bankası’nın 2019 ilk 9 ayı net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 oranında azalarak 3.337mn TL’ye gerilemiştir.

Mevduat maliyetlerindeki düşüş devam ederken, kredilerden ve diğer faiz getirili aktiflerden (bankalardan, zorunlu karşılıklardan vs.) elde edilen faiz gelirlerinin de azalmasıyla net faiz gelirleri çeyrekse bazda %1,1 oranında gerilemiş ve 3,8 milyar TL olmuştur. Net faiz gelirleri ikinci çeyrekte %15,3 oranında çeyreksel bazda yükselmişti. TÜFE endeksli tahvil getirilerinde hesaplamada kullanılan enflasyon tahminin %11 ile sabit tutulmasına bağlı olarak 3Ç2019’da çeyreksel bazda 60mn TL yükseliş yaşanmış ve bu çeyrekte 830mn TL olmuştur. Diğer yandan, kredilerdeki gerilemeye karşın net ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda %6,5 oranında yükselerek 1,28 milyar TL’ye yükselmiş ve karlılığa olumlu katkı sağlamıştır. Swap giderlerindeki düşüşe karşın ticari zarar 761mn TL ile değişmezken; operasyonel giderler ufak çaplı bir düşüş, karşılık giderleri de yine ufak çaplı bir artışla 1.905mn TL olmuştur. Son olarak, diğer faaliyetlerden elde edilen gelir bu çeyrekte 243mn TL olarak gerçekleşerek 76mn TL düşüş kaydetmiştir.

Banka’nın net faiz marjı (swap hariç) %4,41 ile yatay kalmıştır. Diğer taraftan, Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı sırasıyla %9,7 ve %1,0 gerçekleşerek bir önceki çeyreğin altında gerçekleşmişlerdir. Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu ise 104 baz puan artarak %17,76 olarak gerçekleşmiştir.