Yapı Kredi Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (2.08.2021)

Hedef fiyat 3,05 TL’den 3,70 TL’ye yükseltildi. TUT olan tavsiyemiz ise AL olarak revize edildi.

Tavsiye: AL
Hedef fiyat: (TL) 3.70
Artış potansiyeli: (%) 55%
Önceki Tavsiye: TUT
Önceki hedef fiyat: (TL) 3.05

Yapı Kredi Bankası 2Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 2,233 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %54 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,886 milyon TL olan tahminimizin ve 1,869 milyon TL olan piyasa beklentisinin %18 ve %19 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 3,685 milyon TL olup geçen yıla göre güçlü %50 oranında artarak %14,8 ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri, ücret ve komisyon gelirleri ve beklentilerin altında kredi karşılıkları sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Efektif vergi oranı 2Ç21’de %19 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kredi mevduat makasında kuvvetli toparlanma, net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık bazda sektör üstü artış, TL kredilerde sektör üstü büyüme, vadesiz mevduat tabanında kuvvetli artış, kredi riski maliyetinde devam eden normalleşme ve üçüncü grup karşılık oranlarında artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

Banka sermaye yeterliliği hesaplamasında Haziran 2021’den itibaren, BDDK’nın onayı ile, Gelişmiş İçsel Derecelendirme metodunu kullanmaktadır ve SYR üzerinde 59 baz puan pozitif etkisi bulunmaktadır.

2Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. Banka 2021 bütçesinde değişikliğe gitmiştir: TL kredi büyümesi: Düşük 20% (Önce: Yüksek %10), Net faiz marjı: -50bps (Önce: -30bps), Komisyon gelirleri: Orta %20 (Önce: Orta %10), Kredi riski maliyeti: 150bps (Önce: 200bps). Orta %10 özkaynak karlılığı beklentisinde ise değişikliğe gidilmemiştir.

2021-2023 net kar beklentilerimizi ortalama %19 yukarı yönlü revize etmemiz sebebiyle 3,05 TL olan hedef fiyatımızı 3,70 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %55 artış potansiyeli bulunmaktadır. “TUT” tavsiyemizi AL olarak revize ediyoruz. Hisse 2021T 2,9x F/K (Benzerlerine göre %11 iskontolu) ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %13,7 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Kredi-mevduat makasında güçlü toparlanma. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 27 baz puan artarak %2,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirlerindeki ve swap fonlama maliyetlerindeki sırasııyla %14 ve %58 artış yaşanırken kredi-mevduat makası çeyreksel bazda kuvvetli 35 baz puan toparlanmıştır. Vadesiz mevduat tabanındaki güçlü büyüme marjlar için olumludur.

Kaynak: Şeker Yatırım