Turkcell Hisse Önerisi / Ekinciler Yatırım – (07.10.2013)

Turkcell Hisse Önerisi – Ekinciler Yatırım

Mali Analiz : Şirketin 2013/06 net dönem karı %7 artış göstermiş ve 1,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 2013 yılı ikinci çeyrek konsolide satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,31 artmış ve 2.855,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı ilk çeyreğine göre ise ikinci çeyrekte artış gösteren abone başına yükselen gelir miktarı ve artan bağlı ortaklık katkısı sonucunda %6,2 artmıştır. 2013 yılı 2. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine ile kıyaslandığında satışların maliyetinin konsolide satış gelirleri içindeki payında önemli bir değişiklik olmamış ve %62 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket hakkında alınan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı_ 16.09.13 _SPK Turkcell’in yönetim kurulunda boş olan 2 koltuğa TeliaSonera’nın önerdiği 2 bağımsız adayı atadı. SPK Ağustos ayında ana ortakların hepsinden ikişer aday belirtmelerin istemişti. Ancak Çukurova ve Alfa’nın aday belirtmemesi üzerine TeliaSonera’nın adayları seçilmiş oldu. Yönetim Kurulunun tamamlanmasının ardından SPK’nın bir sonraki adımı Genel Kurul’un toplanması olabilir.

Devam Eden Davalar Hakkında : İngiliz Privy Council TCELL’in %13,81’lik hissesine ilişkin Çukurova Holding lehine karar verdi. 29 Temmuz 2013 tarihinde açıkladığı kararında Çukurova Holding’in söz konusu hisseleri geri alabilmesi için belirlenen 60 günlük süre kısıtlamasının ucu açık olarak kaldırılmasına hükmetti. Diğer yandan Mahkeme’nin kararına göre, taraflar 1 Aralık 2013 tarihinden sonra bu ucu açık süre uzatımının koşullarının değiştirilmesi ile yeniden başvuru yapabileceklerdir.

Değerlendirme: Şirketin“dağıtılabilir net karın %50’sinden az olamaz” olan kar dağıtım politikası, 2013 yılından itibaren net dağıtılabilir karın en az %50’sinin temettü olarak dağıtılması olarak değiştirilmiştir. Genel Kurul’da aksi kararlaştırılmadıkça, şirketin uzun vadeli yatırım planları ve karlılığı da göz önünde bulundurulduğunda yüksek temettü verimliliğini de baz alınarak yapılan değerleme sonucunda TCELL hisseleri için “ mevcut pozisyonların korunması” önerisi ile 14,00 hedef fiyat olarak izlenebilir.

Riskler: Yönetim konusunda yaşanan belirsizlikler, makroekonomik dalgalanmalar, sektördeki rekabet ve BTK’nın rekabeti düzenleyici regülasyonları ile ortaklar arasında devam eden dava süreci başlıca riskler arasında sıralanabilir.

Raporun tamamı için tıklayın.

 

Ekinciler Yatırım Araştırma

Önemli Uyarı: HisseOnerileri.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.