TSKB Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (09.05.2013)

TSKB Hisse Önerisi – Şeker Yatırım

Tavsiye: AL – HF: 3.10TL

TSKB yılın ilk çeyreğinde net karını bizim beklentimiz olan 83mnTL’ye paralel, piyasa beklentisi olan 81mnTL’nin ise hafif üzerinde 85mnTL seviyesinde açıkladı. Açıklanan kar rakamı yılllık %4’lük, çeyreksel %25’lik artışa işaret etmektedir. İlk çeyrekte en göze çarpan nokta bekelntimiz olan 4mnTL’nin hafif üzerinde 6mnTL olarak gerçekleşen kötü krediş karşılıklarının 8mnTL’lik muhtemel risk karşılığının serbest bırakılarak karşılanması oldu.

Gelir tablosunda ön plana çıkanlar…

Çeyreksel net faiz geliri 111mnTL seviyesinde, bir önceki çeyreğe göre beklentilerimiz dahilinde %3 oranında azaldı. Hem fonlama maliyetlerinde hem de kredi getirilerindeki azalış aynı oranda olunca banka ana spredini kotumayı başardı, ancak menkul kıymet getirilerindeki azalışa bağlı olarak bankanın çeyreksel net kar marjı 25baz puan azalarak, bizim de ilk çeyrek için beklentimiz olan %4.40 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın ilk çeyrekteki 38mnUSD’lık satılmaya hazır varlık satışı sonrasında ilk çeyrekte beklentimizin üzerinde 7mnTL’lik bir sermaye piyasası işlem karı elde edilmiş oldu. Komisyon gelirlerine baktığımızda ilk çeyrekte beklentimize paralel olarak 2mnTL seviyesinde zayıf gerçekleştiğini görüyoruz. Önümüzdeki çeyreklerde artmasını beklediğimiz kurumsal finansman aktiviteleri ile bankanın komisyon gelirlerinde artış yaşanacağını düşünüyoruz. Operasyonel giderlerde ise bankanın geçen çeyreğe göre %7 oranında azalan giderleri de yine beklentilerimize paralel gerçekleşmiş oldu. Komisyon gelirleri / operasyonel giderler oranı ise %10 seviyesinin hafif altında kaldı. Bankanın çeyreksel öz sermaye getirisi %19.3 seviyesine yükselirken, yıllık özsermaye getirisi de %20 seviyesinden %19.2 seviyesine geriledi.

Bilançoda ön plana çıkan noktalar…

İlk çeyrekte %3 oranında artan kredilere paralel olarak, alınan kredilerde de %3’lük artış görüldü. Banka TL cinsi ticari kredilerde büyümeye bu çeyrekte de %33’lük artışla devam etti. Gerçekleşen satış, itfa ve alımlarla menkul kıymet portföyünü yeniden yapılandıran bankanın portföyünün toplam varlıklar içerisindeki payı %28.2 seviyeisnden %26.4 seviyesine geriledi. Takipteki kredilerde ilk çeyrekte yaşanan %9’luk artış bankanın takipteki krediler rasyosunu %0.2 seviyesinden %0.3 seviyesine yükseltmiş oldu.

Revizyonlar…

Açıklanan birinci çeyrek sonuçları sonrasında tahminlerimizde ufak değişiklikler yaptık. Bu değişiklikler sonrasında tüm yıl için 336mnTL olan 2013 yılı net kar beklentimiz fazla değişmezken, banka için hedef hisse fiyatımızı 2.97TL seviyesinden 3.10TL seviyesine yükseltmiş olduk. Yeni hedef fiyatımız banka için sadece %19’luk yükseliş potansiyelini işaret ederken TSKB için AL önerimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım Araştırma

Önemli Uyarı: HisseOnerileri.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.