Sabancı Holding Hisse Önerisi / Ekinciler Yatırım – (07.10.2013)

Sabancı Holding Hisse Önerisi – Ekinciler Yatırım

Mali Analiz: Şirketin 2013/06 dönemi satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artış göstererek 3,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Sabancı Holding’in faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre % 77 artışla 2 milyar 843 milyon TL, net karı ise %51 artış ile 1 milyar 89 milyon TL olarak gerçekleşti. Sabancı Holding, Carrefoursa’daki hissedarlık oranını, ortağı Carrefour’dan hisse devrini tamamlayarak %50,79’a yükseltmiş ve Carrefoursa’nın yönetimini devralmıştır.

TOROSLAR Elektrik Dağıtım A.Ş. hakkında_30.09.13_ İştiraklerinden Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş., T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca düzenlenen özelleştirme kapsamında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. den TOROSLAR Elektrik Dağıtım A.Ş. hisse senetlerini satın almıştır. Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. satın alma bedeli olan 1 milyar 725 milyon $’nın % 40’ı olan 690 milyon $’ını peşin olarak ödemiştir, kalan tutarı da TL olarak 3 yılda 3 eşit taksitte ödeyecektir.

Enerjide Liderlik Hedefi_27.09.13_ Mayıs ayında Enerjisa’ya ait 143 megavatlık, Türkiye’nin en büyük rüzgar santralinin açılışını yapan Holding, bundan önce de iki rüzgar santrali kurduklarını ve ikisinin toplam kurulu kapasitesi 69 MW seviyelerindedir. Hedefleri arasında 2020 yılına kadar, 4000 MW yenilenebilir enerji kaynağını işletime açmak yer almakla birlikte, bu durum toplam portföyünün yarısından fazlası anlamına gelmektedir. Enerjisa, yenilenebilir enerji konusunda da lider olmayı hedeflemektedir.

Carrefoursa A.Ş. için SPK duyurusu_25.09.13 _Sabancı Holding A.Ş.’nin, Carrefoursa’nın sermaye ve oy haklarını temsil eden payların %12’sini Carrefour Nederland B.V.’ den satın alarak Şirket’in toplam sermaye ve oy haklarının %50,79’una sahip hale gelmesi nedeniyle SPK’nın Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca ortaya çıkan diğer ortaklara ait Şirket payları için pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin talebinin, asgari çağrı fiyatının 1.- TL nominal değerli A grubu paylar için 10,36 TL ve 1.- TL nominal değerli B Grubu paylar için ise 17,74 TL fiyatlar olumlu karşılanmıştır.

AYEDAŞ A.Ş. ödemeleri hakkında_31.07.13_ İştiraklerinden Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş., T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca düzenlenen özelleştirme kapsamında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. den İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AYEDAŞ ) hisse senetlerini satın almıştır. Satınalma bedeli olan 1 milyar 227 milyon $’ın % 40’ı olan 490.8 milyon $’ını peşin olarak ödemiştir. Kalan tutarı da TL olarak 3 yılda 3 eşit taksitte ödeyecektir.

Sabancı Temsa’yla İsrail’e döndü_ Sabancı Holding, İsrail’e bir süre önce satışını askıya aldığı Temsa marka otobüslerin ihracatına yeniden başladı. Holding, yeni distribütörü ile İsrail pazarına hızlı bir dönüş yaptı. İsrail’e yılda 3.5 milyon euro’luk otobüs ihrac eden Temsa, yeni distribütörü ile yıllık 50 milyon euro’luk pazar bulmayı hedefliyor.

Değerlendirme: Holding, hem üretim tarafında hem de Enerjisa, Toroslar ve Ayedaş gibi elektrik dağıtım bölgelerinin ihalelerini kazanarak dağıtım tarafında da büyümeye devam etmektedir. 9,30× F/K ve 1,25× PD/DD rasyoları ile işlem gören SAHOL hisseleri için “Endekse Yakın Getiri” önerisi ile 11,40 TL hedef fiyat olarak belirlenmiştir.

Ekinciler Yatırım Araştırma