Otokar Hisse Önerisi / Halk Yatırım – (2.08.2021)

Öneri: AL

Hisse Fiyatı: 291,50 TL
Hedef Fiyat: 420,50 TL
Getiri Potansiyeli: %44

– Beklentinin üstünde net kar. Otokar’ın net karı 2Ç21’de yıllık bazda %93 artışla 289 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bu doğrultuda, net kar marjı da bu çeyrekte, 2Ç20’de bulunduğu %22,14 seviyesinden %29,42 seviyesine yükseldi. Devam eden askeri araç teslimatlarına ek olarak, ertelenmiş vergi gelirinde görülen artışın etkisiyle net kar çeyreksel bazda %169 yükseliş kaydetti. Açıklanan net kar rakamı, ortalama piyasa beklentisinin %61, kurum beklentimizin de %59 üstünde gerçekleşti (Piyasa beklentisi: 179 milyon TL, kurum beklentimiz: 181 milyon TL). Net kar tahminimizdeki farklılık, devam eden askeri araç teslimatının ve ertelenmiş vergi gelirinin beklentimizi aşmasından kaynaklandı. Yılın ikinci çeyreğinde Otokar’ın net borcu, önceki yılın aynı dönemindeki 1,19 milyar TL’den 1,60 milyar TL seviyesine yükseldi. Ancak operasyonel performanstaki güçlenmenin de desteğiyle net borç/FAVÖK rasyosu 2,65x seviyesinden 2,02x seviyesine geriledi. 2Ç21’de şirketin net finansal giderleri önceki yılın aynı dönemindeki 35,47 milyon TL seviyesinden 58 milyon TL seviyesine yükseldi. Ayrıca 2020 yılının ikinci çeyreğinde 41 milyon TL ertelenmiş vergi gideri kaydeden şirket, 2Ç21’de 36 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetti. Son üç ayda endeksten %15,4 negatif ayrışma gösteren Otokar’ın, yılın ikinci çeyreğinde beklentinin oldukça üzerinde FAVÖK ve net kar açıklaması sonucunda finansalların hisse performansına etkisini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

– Kurum beklentimize paralel satış gelirleri. 2Ç21’de Otokar’ın konsolide satış gelirleri yıllık bazda %45 artışla 983 milyon TL seviyesinde, kurum beklentimize paralel, piyasa beklentisinin ise %10 üzerinde gerçekleşti (Piyasa beklentisi: 897 milyon TL, kurum beklentimiz: 978 milyon TL). Çeyreksel bazda da satış gelirleri %12 artış kaydetti. Bu artış, yılın ikinci çeyreğinde 8×8 zırhlı araç ihracatı sözleşmesine ilişkin devam eden teslimatlar ve ticari araç satışlarının desteğinde gerçekleşti. Ürün grupları bazında satış gelirleri dağılımına göre, otobüs ürün grubunun satış gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre %33 yükselişle 304 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Çeyreksel bazda ise %28 düşüş görüldü. Savunma sanayi araçlarından elde edilen satış gelirleri de yıllık bazda %31 artışla 508 milyon TL seviyesine yükselirken, çeyreksel bazda %58 artış kaydetti. Bu bağlamda, ticari araç segmentinin satış gelirleri içerisindeki ağırlığı yıllık bazda 0,9 puanlık artışla %35 seviyesine yükseldi. Önceki çeyreğe göre ise 16 puanlık düşüş söz konusu. Savunma sanayi araçlarından elde edilen satış gelirlerinin payı da, önceki yılın aynı dönemindeki %57,5 seviyesinden %52 seviyesine geriledi. Ancak çeyreksel bazda 21 puan artış görüldüğünü belirtmek isteriz. Bu dönemde ihracatların satış gelirleri içerisindeki ağırlığı geçen yılın aynı dönemine göre 15 puan düşüş kaydederek %70 seviyesinde gerçekleşti. İhracat gelirleri içerisinde zırhlı araç satışlarının ağırlığı %72, otobüs satışlarının payı da %16 seviyelerinde gerçekleşti (2Ç20’de bu paylar sırasıyla %59 ve %26 seviyelerinde, 1Ç21’de de %65 ve %24 seviyelerinde bulunuyordu). Hacimler cephesinde, Otokar’ın toplam üretim hacmi bu dönemde yıllık bazda %79 artışla 599 adet seviyesine yükselirken, toplam satış hacmi %43’lük artışla 502 adet olarak gerçekleşti. Siparişler tarafında, 1Ç21’de Otokar’ın 247 milyon dolar seviyesinde bulunan kesinleşen sipariş tutarı, yapılan teslimatların etkisiyle 2Ç21’de 170 milyon dolar seviyesine geriledi (2Ç20 tutarı: 239 milyon dolar).

Kaynak: Halk Yatırım