İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri – (09.08.2019)

Koç Holding

Kapanış (TL) : 18.19 – Hedef Fiyat (TL) : 21.2 – Piyasa Deg.(TL) : 46128 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.97 ↔ KCHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 16.55

KCHOL 2Ç19 Finansal Sonuçları
Koç Holding 2Ç19’da 1.43 milyar TL konsolide net kar açıklarken, piyasa beklentisinin %21 üzerinde gerçekleşti. Tüpraş ve Yapı Kredi’nin net kar katkısının beklentimizden iyi gelmesi net kardaki pozitif sürprizin temel nedeni oldu. Net kar geçen sene aynı döneme paralel gerçekleşti. Enerji ve Finansın yıllık bazda daralması otomotive ve dayanıklı tüketiminin büyümesi ile dengelendi. Holding’in kombine gelirleri ve operasyonel karı sırasıyla yıllık bazda %17 ve %6 artış gösterdi. Koç Holding’in net varlık değerinin %90’ınan fazlasını oluşturan halka açık iştiraklerin sonuçlarını daha önce açıklamış olması nedeniyle sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

Halkbank

Kapanış (TL) : 5.68 – Hedef Fiyat (TL) : 6.6 – Piyasa Deg.(TL) : 7100 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 62.32 ↔ HALKB TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 16.2

Halkbank 2Ç19 Sonuçları
Halkbank 2019’un ikinci çeyreğinde TL 310mn solo net kar açıkladı. Açıklanan rakam piyasa ortalama beklentisi olan TL316mn ve bizim eklentimiz olan TL 325’mun’un hafif altında gerçekleşmiş durumda. Yıllık bazda net kar %72 oranında aşağıya gelirken, çeyreklik bazda ise %2 düzeyinde yükselmiş durumda. Bankanın öz kaynak karlılığı ise son derece düşük bir seviye olan %4 seviyesinde sürüyor. Bankanın net faiz ve net ücret-komisyon gelirlerinde çeyreklik bazda gözle görülür iyileşmeler olsa bile, aynı dönemde %24 oranında yükselen ve TL 1 milyarı bulan swap maliyetleri faaliyet karlılığındaki bu iyileşmeyi şimdilik gölgelemiş ve karlılığı yine düşük bir düzeye çekmiş durumda. Bankanın aktif kalitesi görece büyük bir enerji dosyasının takip hesaplarına atılmasıyla bir miktar bozulma gösterirken, Halkbank’ın güçlü piyasa ağırlığı olan KOBİ segmentinde henüz bir bozulma görülmemesi dengeleyici bir unsur olarak duruyor.

Önümüzdeki çeyreklerde kar güçlenecek. Her ne kadar net kar rakamı swap maliyetleri nedeniyle düşük kalsa da marj tarafındaki olumlu gelişmeler ve aktif kalitesindeki bozulmasının yönetilebilir düzeyde olması piyasa tepkisinin olumlu yöne kaymasına neden olabilir. Şu aşamada banka için TUT tavsiyemizi koruyoruz ancak olası yukarı yönlü bir tavsiye değişikliği için Halkbank radarımızda kalmaya devam ediyor.

MLP Sağlık Hizmetleri

Kapanış (TL) : 12.36 – Hedef Fiyat (TL) : 15.25 – Piyasa Deg.(TL) : 2571 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.57 ↓ MPARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.37

MPARK 2Ç19: Operasyonel olarak büyüme gözlemlense de yüksek finansal giderler net karı baskılamaya devam ediyor.
Medikal Park 2Ç19’de geçen sene aynı dönem açıkladığı 15 mn TL net zarara karşılık 49 milyon TL zarar kaydetti. UFRS 16 etkisini hariç tuttuğumuzda net zarar rakamı 52 mn TL’ye ulaşıyor. Beklentilere paralel gelen operasyonel performansa ve 9 mn TL vergi gelirine rağmen yüksek finansman giderleri nedeniyle net kar beklentilerin oldukça altında kalıyor.

Şirket yılın ikinci çeyreğinde beklentiler ile paralel yıllık bazda %23 artış ile 889 milyon TL net satış geliri elde etti. Gelirlerin en büyük kısmını oluşturan yurt içi hasta gelirleri (%79), hem ayakta hem de yatakta tedavilerde gerçekleştirilen fiyat artışları ve hacim büyümeleri ile yıllık bazda %18.5 artış kaydetti. Bupa Acıbadem Sigorta ile Ekim ayında yapılan anlaşmanın özellikle hacimler üzerinde olumlu etkisi olmuş. Aynı zamanda medikal turizm ve diğer faaliyetlerden kaydedilen gelirler toplam satışları desteklemeyi sürdürerek sırasıyla %62 ve %28 yıllık büyüme kaydettiler.

Şirket 2Ç19’sa bizim beklentimiz 135 mn TL, piyasa beklentisi 140 mn TL’nin üzerinde 2014mn TL FAVÖK yarattı. UFRS 16 etkisinden arındırılarak bakıldığında FAVÖK rakamı 133 mn TL seviyesinde ve etkin maliyet yönetimi ile yıllık bazda %21 artışa işaret ediyor (Şirket’in FAVÖK rakamını kullanıyoruz, bazı tek seferlik gelir ve karşılıklar da eklenerek hesaplanıyor). Böylece, FAVÖK marjı geçen sene aynı döneme göre aynı seviyede kalarak %15 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin 1Ç19 sonu itibariyle 1.33 milyar TL olan net borcu, UFRS 16 ve zayıf TL nedeniyle Haziran 2019 sonu itibariyle 2 milyar TL’ye yükseldi. UFRS 16 etkisi dışarıda bırakıldığında şirketin net borcu 1.39 milyar TL hafif artış göstererek seviyesinde gerçekleşiyor. Net borç/Düzeltilmiş FAVÖK oranı 1Ç19’daki 2,6x seviyesinden 2Ç19’da 2,5x seviyesine düşmüş oldu.

Yorum: Beklentileri aşan net zarar nedeniyle piyasa tepkisinin hafif olumsuz olması bekleniyor. Operasyonel olarak büyüme gözlemlense de yüksek finansal giderler net karı baskılamaya devam ediyor.

BORSADA YABANCI TAKASLARI NE DURUMDA?

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 1.18 – Hedef Fiyat (TL) : 1.33 – Piyasa Deg.(TL) : 4484 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 13.42 ↓ EKGYO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 12.47

EKGYO 2Ç19 Sonuçları: Marjlarda belirgin daralma ve yüksek finansal giderler
Emlak Konut GYO yılın ikinci çeyreğinde bizim beklentimiz 310 mn TL’ye paralel fakat piyasa beklentisi 310 mn TL’nin %14 altında kalarak 308 mn TL net kar açıkladı. Zayıf brüt karlılık ve finansaş giderlerdeki ciddi sıçrama (iki katına yakın) nedeniyle net kar marjı yıllık bazda 14.4 puan düşüş gösterdi. Satış gelirleri, beklentilerin üzerinde 1.93 milyar TL (İş Yatırım: TL1747mn; Piyasa: TL1428mn) gerçekleşti. Bu çeyrekte gerçekleşen yoğun teslimler ve Zeytinburnu arsalarının satışından elde edilen ek TL497mn gelir satış gelirlerini destekledi. Brüt kar yıllık bazda 20 puan gerileyerek %23 gerçekleşti. Brüt marjdaki daralmanın yoğun anahtar teslim projesi teslimleri ve geçtiğimiz yıllarda yapılan konut kampanyalarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Aynı zamanda arsa satış elde gelir brüt karlılığa çok sınırlı bir katkıda bulunmuş. Böylece, FAVÖK rakamı 376 mn TL gerçekleşti (İş Yatırım: TL345mn; Piyasa: TL344mn). FAVÖK marjı ise geçtiğimiz sene aynı dönemde gerçekleşen %34’den -%19.5’e geriledi. Şirketin 1Ç19 sonu itibariyle 3.5 milyar TL olan net borcu, Haziran 2019 sonu itibariyle 3.49 milyar TL’ye yükselmiştir.

Yorum: Beklentilerin üzerinde açıklanan net kar rakamına rağmen, zayıf marjlara ve artan borçluluğa piyasa tepkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

Şok Marketler

Kapanış (TL) : 10.96 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6707 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.98 ↔ SOKM TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

SOKM 2Ç19 Finansal Sonuçları: Güçlü operasyonel kar ticari borçlara ödenen faiz nedeniyle net kara yansımadı
Şok Market 2Ç19’da 24mn TL net zarar açıkladı. Piyasa beklentisi 22mn TL zarara yakın gerçekleşti. IFRS 16 etkisinden arındırıldığında 8mn TL net kar elde etti. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %38 artış göstererek 3.99 milyar TL’ye yükselirken piyasa beklentisi ile paralel gerçekleşti. Şirket’in FAVÖK’ü 412mn TL açıklanan FAVÖK’ü piyasa beklentisi 354mn TL’nin %16 üzerinde gerçekleşti. %10.3’e ulaşan FAVK marjı piyasa beklentisinin %8.9’un oldukça üzerinde gerçekleşti. IFRS öncesi FAVÖK yıllık bazda %78 artış gösteerek 242mn TL’ye yükseldi. IFRS öncesi FAVÖK marjı geçen sene aynı çeyrekki %4.8 seviyesinden bu çeyrek %6.1’e yükseldi. FAVÖK marjındaki iyileşme brüt marjdaki 20 baz puanlık iyileşme, operasyonel kaldıraç ve operasyonel giderlerin iyi yönetilmesinden kaynaklandı. Şirket’in net nakit pozisyonu 1. çeyreğin sonundaki 67mn TL’den bu eyrek 111mn TL’ye yükseldi. Güçlü FAVÖK’e rağmen nakit dönüşümünün (cash conversion) düşük olması işletme sermayesinin finansmanı nedeniyle kaydedilen faiz giderlerinden kaynaklanıyor. Özetle, güçlü operasyonel marjlara rağmen, net karın beklentilere paralel olması ve nakit dönüşümünün düşük olması nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

Enka İnşaat

Kapanış (TL) : 5.63 – Hedef Fiyat (TL) : 6.27 – Piyasa Deg.(TL) : 28150 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.39 ↑ ENKAI TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 11.35

ENKAI 2Q19 Sonuçları: Net kar güçlü yatırım gelirleri ile beklentileri aştı.
Enka İnşaat 2Ç19’da 1084 milyon TL net kar açıkladı (2Ç18: 9 milyon TL net zarar). Açıklanan rakam, bizim beklentimiz 869 milyon TL ve 715 milyon TL piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen 851 milyon TL tutarındaki yatırım gelirleri ve düşük efektif vergi oranı tahminimizde sapmaya ve yüksek net kar rakamına neden oldu. Güçlü net kara rağmen şirketin operasyonel performansı zayıflayan enerji segmenti gelirleri nedeniyle beklentilerin aşağısında kaldı. Yine de, belentilerden iyi gelen net kar rakamına piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Hisse için TUT havsiyemizi koruyoruz. Sözleşmeleri biten üç elektrik santralinde de üretimin durdurulması ardından Holding’in enerji işinde belirsizlikler sürüyor. Ek olarak şirket dönem karından kar patyı avansı dağıtmamaya karar verdiğini açıkladı.

“UCUZ/PAHALI” HİSSELERİ FİNNET 2000 İLE “ÜCRETSİZ” YAKALAYIN!

Koza Altın

Kapanış (TL) : 59.15 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 9020 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.97 ↑ KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

KOZAL 2Ç19: Güçlü operasyonel sonuçlar
Koza Altın, 2Ç19’da yıllık bazda %14 artışla 320mn TL net kar açıkladı. (Piyasa: TL357mn). Güçlü operasyonel performansa karşın net kar büyümesinin görece zayıf kalmasının temel sebebi yıllık bazda azalan kur farkı karları oldu. Güçlü 2Ç19 performansının öne çıkan unsurları artan altın üretimi ve fiyatları ve düşen nakit maliyetler oldu. Şirketin 2Ç18 satışları, altın fiyatlarında TL bazında görülen %34’lük artış ve %3,2’lik üretim artışının etkisi ile, 609mn TL (+%38 YoY) gerçekleşti. Koza Altın’ın 1Ç19 FAVÖK’ü, zayıf TL’nin yarattığı operasyonel kaldıraç etkisi ve artan ölçek ekonomisinden faydalanarak yıllık bazda %55 artış ile 415mn TL’ye yükseldi. Şirketin ons başına nakit üretim maliyetleri 2Ç19’da yıllık bazda %22 azalma ile 413 dolara geriledi. Koza Altın’ın net nakit pozisyonu, faaliyetlerden elde edilen güçlü nakit akışı sayesinde çeyreksel bazda %13’lük artışla 3,25 milyar TL’ye yükseldi. Sonuçlara piyasa tepkisinin iyileşmeye devam eden temel göstergeler, beklenti üzeri gerçekleşen net kar ve son dönemde hızlı artış gösteren altın fiyatları nedeni ile olumlu olmasını bekliyoruz.

Alkim

Kapanış (TL) : 26.9 – Hedef Fiyat (TL) : 37 – Piyasa Deg.(TL) : 665 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.25 ↑ ALKIM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 37.55

ALKIM 2Ç19: Net kar beklentilerin üzerinde
Bizim beklentimiz 26 milyon TL’nin üzerinde, Alkim Kimya 2Ç19’da yıllık bazda %48 artışla 32mn TL net kar açıkladı. Net kar tarafında görülen sapmanın temel sebebi, beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen kur farkı gelirleri ve operasyonel performans oldu.

Kimyevi ürünler iş kolunun satışları, Euro’nun TL karşısında %27 değer kazancı ve %7 artış gösteren sodyum sülfat satışlarından faydalanarak, yıllık bazda %38 artışla TL72mn gerçekleşti. Kâğıt iş kolunun (ALKA.IS) satışları ise ürün fiyatı artışlarına bağlı olarak yıllık bazda %29 artış ile 108mn TL olarak gerçekleşti. Buna göre, konsolide satışlar 2Ç19’de yıllık bazda %29 artışla 180mn TL’ye ulaştı.

2Ç19 Konsolide FAVÖK yıllık bazda %29 artışla 46 milyon TL olarak gerçekleşirken, kimyevi ürünler iş kolu FAVÖK büyümesini destekledi. Alkim Kağıt’ın 2Ç19 FAVÖK’ü ise, yüksek baz etkisi nedeni ile yıllık bazda yalnızca %6 artışla 16mn TL gerçekleşti. Kimyevi ürünler iş kolunda 2Ç19 FAVÖK yıllık bazda %46 artış ile 30mn TL olarak gerçekleşti. Kimyevi ürünler segmentinde, %107 seviyesine yükselen kapasite kullanım oranı ve zayıf TL’nin operasyonel kaldıraç etkisi güçlü karlılığın temel sebepleri olarak ön plan çıkıyor.

Şirketin konsolide borcu, kağıt operasyonlarının artan işletme sermayesi ihtiyacı ve Nisan ayında gerçekleştirilen 64mn TL’lik temettü ödemesine bağlı olarak 2Ç18’de 54mn TL’ye yükseldi. (1Ç18 net nakit: 40mn TL). Net kar beklentilerimizin oldukça üzerinde gerçeklese de, kâğıt operasyonlarında zayıflayan nakit yaratımını ve TL’deki güçlü görüm nedeni ile piyasa tepkisinin sınırlı olumlu olmasını bekliyoruz.

Ereğli Demir Çelik

Kapanış (TL) : 6.75 – Hedef Fiyat (TL) : 9.71 – Piyasa Deg.(TL) : 23625 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 22.54 ↔ EREGL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 43.89

Erdemir 2Ç Finansalları : Faaliyet karlılığında önemli bir sürpriz yok, güçlü nakit yaratımı (TUT tavsiyemizi koruyoruz)
2Ç net kar rakamı 1,374 milyon TL ile beklentilerin bir miktar üzerinde (Konsensüs : 1,200 milyon TL). Öte yandan, FAVÖK bizim konsensüsün hafif üzerinde olan tahminimize yakın 1,739 milyon TL olarak açıklandı. Net kardaki sapma büyük ölçüde vergi gelirinden ve finansal gelir/gider kaleminden kaynaklanıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre net kar %13, FAVÖK ise %19 gerileme kaydetmiş.

İç pazarda tüketimde sert daralmaya karşın, şirket 2Ç’de satışlarını ton bazında %4.3 arttırmayı başarmış. İhracatın toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı döneminde %17.8’den %21.2’ye yükselmiş. Geçen yılın aynı dönemine göre ortalama satış fiyatlarındaki gerileme (%15) ve hammadde fiyatlarındaki artış FAVÖK’ün geçen yıla göre %38 gerilemesine neden olmuş. 1Ç19’a göre ise FAVÖK marjında hafif bir gerileme var. Öte yandan, şirket tarafından açıklanan bir kereye mahsus gelir giderlerden arındırılmış ton başına FAVÖK rakamı ilk çeyrekte 139 dolardan 2Ç’de 145 dolara yükselmiş.

2Ç’de yapılan 749 milyon dolarlık temettü ödemesine rağmen net nakit pozisyonu sadece 321 milyon dolar azaldı. İşletme sermayesi ihtiyacındaki azalmanın yatırımlar için yapılan nakit çıkışını fazlası ile karşıladığı görülüyor. Özetlemek gerekirse 2Ç sonuçlarında önemli bir sürpriz yok. Marjlardaki yüksek baz etkisinin 3Ç’de de devam etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki dönemde, demir cevheri ve çelik fiyatlarının seyri, ticaret savaşları ile ilgili gelişmeler, ve TL’nin seyri hissenin fiyat performansında belirleyici olacak. Erdemir için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz.

ÜCRETSİZ CANLI BORSA EKRANI İÇİN HEMEN TIKLAYIN!

Vestel Elektronik

Kapanış (TL) : 9.78 – Hedef Fiyat (TL) : 11.9 – Piyasa Deg.(TL) : 3281 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 18.47 ↑ VESTL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 21.66

Güçlü net kar artışı
Vestel Elektronik 2Ç19’de bizim 126 milyon TL net kar beklentimizin ve 2Ç18’de elde ettiği 126 milyon TL net karın oldukça üzerinde 310 milyon TL net kar rakamı elde etti. 2Ç19’deki net kar büyümesinin temel nedenleri faaliyet kar marjlarında iyileşeme, kur farkı giderlerinde düşüş ve 37 milyon TL vergi geliri olarak söylenebilir. Şirket 2Ç19’de bizim 4.6 milyar TL beklentimizin altında Türkiye’deki zayıf talebe rağmen güçlü ihracat performansı neticesinde yıllık bazda %8 artışla 4.3 milyar TL satış cirosu elde etti. FAVÖK rakamı 2Ç19’de bizim 615 milyon TL beklentimizin çok üzerinde yıllık bazda %21 artışla 759 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise beyaz eşya segmentinde hammadde maliyet düşüşü, zayıf TL’nin ihracat marjlarına olumlu etkisi, UFRS-16 muhasebe değişikliğinin olumlu etkisi, yurtiçi pazarlama aktitelerindeki düşüş nedeniyle faaliyet giderlerinde düşüş ve şirketin daha karlı ürünlere odağının artması ile 2Ç18’deki %15.9’dan 2Ç19’de %17.8’e yükseldi. Vestel Elektronik’in güçlü 2Ç19 sonuçlarına piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

Pegasus Hava Taşımacılığı

Kapanış (TL) : 47.72 – Hedef Fiyat (TL) : 56.94 – Piyasa Deg.(TL) : 4882 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 12.49 ↑ PGSUS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.32

2Ç19’de güçlü kar marjları
Pegasus Havayolları 2Ç19’de beklentilerin çok üzerinde 2Ç18’deki 16 milyon TL net karına kıyasla 324 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Güçlü iyileşme gösteren faaliyet performansı net kardaki kuvvetli artışın temel nedenini oluşturmaktadır. Şirket 2Ç19’de beklentilerin üzerinde (İSY: 2.39 milyar TL; Piyasa: 2.43 milyar TL) yıllık bazda %55 artışla 2.63 milyar TL satış geliri elde etti. 2019 yılında başlayan UFRS-16 muhasebe değişikliği nedeniyle, şirketin 2019 yılı FAVÖK rakamının 2018 yılında kıyaslanabileceği rakam FAVKÖK rakamıdır. Şirketin 2Ç19’de FVKÖK rakamı beklentileri aşarak (İSY: 608 milyon TL; Piyasa: 605 milyon TL) 796 milyon TL gerçekleşti. Yorum: PGSUS’un 2Ç19’de açıklanan net zarar rakamına rağmen faaliyet marjlarındaki iyileşmeye piyasanın olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz. Şirketin bugun saat 15:00’de yapacağı telekonferans sonrası tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz.

Türk Hava Yolları

Kapanış (TL) : 12.03 – Hedef Fiyat (TL) : 22 – Piyasa Deg.(TL) : 16601 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 164.41 ↔ THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 82.85

Beklentilerden kötü 2Ç19 net kar rakamı
Türk Havayolları 2Ç19’de beklentilerin altında (İŞY: TL154mn; Piyasa:TL258mn) zayıf faaliyet marjları 133 milyon TL net rakamı açıkladı. 2Ç19’de kaydedilen 342 milyon TL vergi geliri (2Ç18: 72 milyon TL vergi gideri) 2Ç19 net kar rakamını destekledi. Şirket 2Ç18’de 441 milyon TL net kar açıklamıştı. THY 2Ç19’de beklentilerle uyumlu (İŞY:TL18.9 milyar; Piyasa: TL18.5 milyar) yıllık bazda %35 artışla 18.7 milyar TL satış geliri elde etti. Şirketin FAVÖK rakamı piyasa beklentisinin %4 altında 2Ç19’de 2,254 milyon TL gerçekleşti. Şirket 2Ç18 finansal tablolarında UFRS-16 kapsamında açıklamadığından FAVÖK rakamını yıllık bazda karşılaştırmak anlamlı olmamaktadır. Daha doğru kıyaslama imkanı sunan FAVKÖK rakamı ise 2Ç19’de yıllık bazda %6 düşüşle 2,748 milyon TL’ye geriledi. Yorum: Sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Şirketin bugün saat 16:00’da yapacağı webcast’de sonra THYAO için tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz.

FTA 4.0 İLE “ÜCRETSİZ” HİSSE ANALİZİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Rapor için tıklayın.

Önemli Uyarı: HisseOnerileri.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ HİSSE ÖNERİLERİ MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL HİSSE ÖNERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin