İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri – (08.11.2019)

Anadolu Grubu Holding

Kapanış (TL) : 15.27 – Hedef Fiyat (TL) : 23.5 – Piyasa Deg.(TL) : 3719 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.91 ↑ AGHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 53.9

AGHOL 3Ç19 Finansal Sonuçları
Anadolu Grubu Holding 3Ç18 konsolide finansallarında 243mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 779mn TL zarar açıklamıştı. Yıllık bazda net karda yaşanan iyileşme büyük ölçüde operasyonel sonuçların güçlü olması ile birlikte TL’nin dolar ve euroya karşı değer kazanması nedeni ile oluşan kur farkı karlarından kaynaklanıyor. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Net aktif değerinin %95’inden fazlasını oluşturan halka açık iştiraklerinin sonuçlarını daha önce yayınlamış olmaları nedeni ile sonuçların piyasa için büyük bir sürpriz olmayacağını ve hisse fiyatı üzerinde çok önemli bir etki yaratmayacağını düşünüyoruz. Şirket’in kombine proforma gelirleri özelikle bira ve perakende segmetlerinin güçlü katkısı ile %14.6 büyüyerek 14.7 milyar TL’ye ulaşırken proforma kombine FAVÖK’ü (TFRS 16 etkisi öncesi) yıllık bazda %18.3 artış göstererek 2 miyar TL’ye yükselmiştir. Otomotiv segmentinin haricindeki segmentler FAVÖK büyümesine katkı sağlamıştır.

Holding’in toplam kombine borcu güçlü serbest nakit akışı ve TL’nin değer kazanması sayesinde 11.6 milyar TL’ye geriledi. (2Q19: 13.3 milyar TL). Kombine Net Borç/FAVÖK rasyosu güçlü operasyonel kar büyümesinin de katkısı ile 2x’e geriledi (2Q19: 2.5x). Halka açık portföyü Net aktif değerine halen %40 iskonto ile işlem görüyor olması, bütün grup şirketlerinde devam eden borçluluğun azaltılmasına yönelik çalışmalar ve TL’nin son dönemde dolara ve euroya karşı daha stabil olması nedeni ile hisseyi en çok önerdiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz. Hisse fiyatı en çok önerilenler listesine eklediğimizden beri (Kasım 2018) %26 yükselirken endeksin %14 üzerinde getiri sağladı. Halen 23.5TL/hisse olan hedef değerimize %54 getiri sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz.

MLP Sağlık Hizmetleri

Kapanış (TL) : 15.48 – Hedef Fiyat (TL) : 17.69 – Piyasa Deg.(TL) : 3220 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.73 ↑ MPARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 14.3

MPARK 3Ç19: Net zarar beklentilerden düşük, güçlü operasyonel performans.
Medikal Park 3Ç19’de geçen sene aynı dönem açıkladığı 136 mn TL net zarara karşılık 4 milyon TL zarar kaydetti. Açıklanan rakam beklentilerden iyi gerçekleşti (İş Yatırım: TL18mn net zarar; Piyasa: TL55mn net zarar). Tahminimizdeki sapma beklentimizden düşük gerçekleşen finansal giderlerden kaynaklandı. UFRS 16 etkisi nedeniyle konsensüs rakamlarında belirgin ayrışmalar olduğunu belirtmek isteriz.

Şirket yılın üçüncü çeyreğinde beklentiler ile paralel ile 893 milyon TL net satış geliri elde etti. Böylece gelirler yıllık bazda %14.3 artış kaydetti. Büyümede yurtiçi hasta ve medikal turizm gelirlerindeki artış etkili oldu. Yurt içi hasta gelirleri hem ayakta hem de yatakta tedavilerde gerçekleştirilen fiyat artışları ve hacim büyümeleri ile yıllık bazda %17.7 artış kaydetti. Medikal turizim gelirleri ise yine fiyat ve hacimdeki atışa bağlı olarak yıllık bazda %18 artış gösterdi. Fakat büyümenin negatif kur etkisi ve yüksek baz nedeniyle hız kestiği gözlemleniyor. Öte yandan, diğer faaliyetlerden kaydedilen gelirler laboratuar işletmesi ihalesinin yenilenmemesi nedeniyle yıllık bazda %18.7 oranında düşüş kaydetti. FAVÖK beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: TL18mn net zarar; Piyasa: TL55mn net zarar), 186 milyon TL gerçekleşti. . UFRS 16 etkisinden arındırılarak bakıldığında FAVÖK rakamı 133 mn TL seviyesinde, maliyetlerin etkin yönetimi ve yeni hatanelerin artan performansı nedeniyle yıllık bazda %29.4 büyümeye işaret ediyor. Böylece, FAVÖK marjı %13.7 seviyesinde gerçekleşti (3Ç19: %12.1).

UFRS 16 etkisi dışarıda bırakıldığında şirketin net borcu 1.39 milyar TL hafif artış göstererek seviyesinde gerçekleşiyor. Net borç/Düzeltilmiş FAVÖK oranı 1Ç19 daki 2,6x seviyesinden 2Ç19 da 2,5x seviyesine düşmüş oldu.

Yorum: Beklentilerden iyi gelen net kar rakamına ve güçlü FAVÖK büyümesine piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

BORSADA YABANCI TAKASLARI NE DURUMDA?

Alarko Holding

Kapanış (TL) : 4.78 – Hedef Fiyat (TL) : 4.85 – Piyasa Deg.(TL) : 2079 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.65 ↑ ALARK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 1.47

ALARK 3Ç19 Finansal Sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlar
Alarko Holding 3Ç19 finansallarında 253mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 393mn TL zarar açıklamıştı. Karşılaştırma yapmak içi herhangi bir tahmin bulunmuyor. Net karda yıllık bazda yaşanan iyileşme konsolide bazda operasyonel karlılıktaki iyileşme ve öz sermaye yöntemi ile konsolide olan Meram ve Karabiga termik santralinin karlılığındaki artıştan kaynaklandı.

Şirket’in gelirleri özellikle taahhüt/gayrimenkul segmentinin düşük katkısı nedeni ile yıllık bazda %22 daralarak 321mn TL’ye gerilemiş olsa da FAVÖK yıllık bazda %62 artış göstererek 73mn TL’ye yükseldi. Gelir büyümesini turizm (+%11) ve elektrik üretim (+%24) segmentleri sağlarken taahhüt /gayrimenkul segmenti %32 daraldı. FAVÖK artışına ise bütün segmentler katkıda bulunurken en büyük katkı tourizm ve enerjiden geldi. Turizm segmentinin FAVÖK’ü bu yıl turist sayısındaki artışın da katkısıyla %41 yükselterek 33mn TL’ye ulaştı. Enerji üretim segmentinin FAVÖK’ü yağışların etkisi ile yüksek seyretmeye devam eden hacimler ve elektrik fiyatlarındaki artış sayesinde negatif 1mn TL’den 12mn TL ye yükseldi. Taahhüt/gayrimenkul segmentinin FAVÖK’ü ise %3 artış göstererek 19mn TL’ye yükseldi. Her 3 segmentin FAVÖK marjında da yaanan iyileşme sayesinde konsolide FAVÖK arjı geçen seneki %10.9 sevyesinden %22.8 seviyesine yükseldi.

Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin katkısı bu çeyrek 201mn TL’ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 441mn TL negatif katkı yapmışları. En önemli iki iştiraki Meram be Karabiga’nın operasyonel karlılıklarındaki artış ile birlikte Karabiga’nın döviz borcundan ve TL’nin dolara ve euroya karşı değer kazanmasından kaynaklı kaydedilen kur farkı karları bu iyileşmenin arkasında yatan temel etkenler olarak öne çıkıyor. Meram’ın karı varlık tabanındaki büyüme, tarifelerde artış ve operasyonel verimlilik ile alakalı bonuslar sayesinde yıllık bazda %103 artış göstererek 136mn TL’ye yükseldi. Karabiga ise ortalama spot elektrik fiyatlarındaki artış ve %2 hacim artışı sayesinde gelirlerini %25 artırırken, kur farkı karının da etkisi e net karını 276mn TL’ye yükselti. Geçtiğimiz yıl aynı dönem kur farkı giderleri nedeni ile 900mn TL zarar etmişti. Güncel elektrik ve kömür fiyatları 3Ç19’da olduğu 4Ç19 için de güçlü operasyonel sonuçların sinyallerini vermektedir.

Konsolide operayonel karın güçlü olması, öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerinin güçlü net kar katkısını olumlu karşılıyoruz. Ancak hissenin operasyonel karlılık görünümün iyileşmesi beklentisi ile yıl başından beri endeksin %116 üzerinde getiri sağladığını hatırlatmak isteriz. Operasyonel sonuçlar iştirak bazında beklentilerimize büyük ölücüde paralel gerçekleşmiştir. Şirket yönetimi ile detayları değerlendirdikten sonra hedef değerimizde ve tahminlerimizde küçük revizyonlar yapabiliriz ancak şu aşamada 4.85TL hedef değerimizi ve TUT tavsiyemizi koruyoruz.

“UCUZ/PAHALI” HİSSELERİ FİNNET 2000 İLE “ÜCRETSİZ” YAKALAYIN!

Alkim

Kapanış (TL) : 31.9 – Hedef Fiyat (TL) : 34.5 – Piyasa Deg.(TL) : 789 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.41 ↑ ALKIM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 8.15

ALKIM 3Ç19: Net kar beklentilerimizin hafif üzerinde (Sınırlı Olumlu)
Bizim beklentimiz 26 milyon TL’nin üzerinde, Alkim Kimya 3Ç19da yıllık bazda %9 daralama ile 30mn TL net kar açıkladı. Net kar tarafında görülen sapmanın temel sebebi beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşen operasyonel performans ve net finansman gideri oldu. 3Ç19 Konsolide FAVÖK yıllık bazda %14 daralama ile 46 milyon TL olarak gerçekleşirken, bizim beklentimiz 43mm TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti. Kimyevi ürünler iş kolunu güçlü büyümesi, 3Ç19 FAVÖK gerçekleşmesini olumlu etkiledi. Şirketin konsolide borcu, kimyevi ürünler iş kolunda güçlü nakit yaratımının etkisi ile 3Ç18’de 44mn TL’ye geriledi (2Ç19 net borç: 54mn TL). Alkim için 12 aylık hedef fiyatımız 34,5 TL, sınırlı %8 artış potansiyeline işaret ediyor. Alkim için değerlemememizi, yeni açıklanan potasyum sülfat yatırımının etkisini dahil ederek kısa süre içinde güncelleyeceğiz.

TAV Holding

Kapanış (TL) : 27.56 – Hedef Fiyat (TL) : 34.76 – Piyasa Deg.(TL) : 10012 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.84 ↑ TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.11

TAV, VPE Capital ile Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı satın alımı için görüşmelere başladı
Almatı Uluslararsı Havalimanı 2018 yılında 6 milyon yolcuya hizmet vermiş. 2019 yılında 89 milyon yolcuya hizmet vermesini tahmin ettiğimiz TAV Havalimanları için potansiyel olumlu bir haber.

Tüpraş

Kapanış (TL) : 128.7 – Hedef Fiyat (TL) : 182 – Piyasa Deg.(TL) : 32229 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 28.68 TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 41.41

Tüpraş 3Ç19 Finansal Sonuçları
Tüpraş 155mn TL net zarar açıkladı. Piyasa beklentisi 99mn TL net zarara göre daha yüksek zarar oluştu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 542mn TL net kar açıklanmıştı. Net rafineri marjlarındaki darama ve envanter zararı karlılıktaki yıllık düşüsün arkasında yatan temel nedenler olarak öne çıkıyor. Net rafineri marjı bu çeyrek 4 dolar/varil seviyesine düşerken geçen sene aynı dönem 13.5 dolar/varil seviyesindeydi. Şirke bu çeyrek 1.4 dolar/varil dolar stok zararı yazarken geçeğimiz yıl aynı dönem 3.1 dolar/varil kar elde etmişti. Öte yandan 3Ç FAVÖK rakamı 885 milyon TL ile 646 milyon TL olan piyasa tahmininin üzerinde kaldı. Şirket yılın tamamı için rafineri marjı öngörülerini 4.0 – 4.5 dolar/varile indirdi. (Şirketin önceki beklentisi 6-7 dolar /varil olarak açılanmıştı). Yıl sonu rafineri marjı beklentisini sert bir şekilde aşağı revize edilmesi hissede satış baskısı yaratabilir. Sonuçlar ardından 182 TL olan 12 aylık fiyat hedefimizi gözden geçireceğiz.

ÜCRETSİZ CANLI BORSA EKRANI İÇİN HEMEN TIKLAYIN!

Torunlar GYO

Kapanış (TL) : 1.84 – Hedef Fiyat (TL) : 2.6 – Piyasa Deg.(TL) : 1840 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.87 ↑ TRGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 41.27

TRGYO 3Ç19 Sonuçları: Sonuçlar beklentiler ile paralel, açık döviz pozisyonunda ciddi düşüş
Torunlar GYO yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerle uyumlu 135milyon TL zarar açıkladı (ISY tahmini: 135, piyasa tahmini: 139). Şirket, geçen yılın aynı döneminde 974 milyon TL net zarar kaydetmişti. Net kardaki iyileşmede TL78mn kur farkı kazançları etkili oldu. Geçen yıl bu rakam 1 milyon kur farkı gideri şeklindeydi.

Şirket 3Ç19’da bizim beklentimiz 256 mn TL ve piyasa beklentisi 253 mn TL’ye paralel bir şekilde, 3Ç18’de elde ettiği 340 mn TL satış gelirine karşılık, 257 mn TL satış geliri kaydetti. Satışlarda yıllık bazda meydana gelen düşüşte 3Ç18’de teslimleri yapılan 5.Levent projesinden elde edilen gelirlerin yarattiğı yüksek baz etkisi etkili oldu. Konut satış gelirleri 3Ç19’da 61 mn TL gerçekleşirken, bu rakam 3Ç18’de teslimler nedeniyle 166 mn TL gerçekesmisti. KIra gelirlerI (ortak alan gelirleri dâhil) ise yıllık bazda %12 artış kaydetti. Böylece yıllık kira geliri büyümesi %21 oldu. Beklentiler ile paralel, FAVÖK yılın üçüncü çeyreğinde 152 mn TL gerçekleşti. Bu da %62 FAVÖK marjına işaret ediyor (2Ç18: %37).

Bilanço tarafında ise Şirket’in net borç pozisyonu geçen çeyrekteki 1.3 milyar TL seviyesinden 2Ç19’da 4.26 milyar TLye yükseldi. Diğer yandan, Şirket’in 2Ç19 itibari ile 3.4 milyar TL (382 milyon USD ve 198 milyon EUR açık pozisyon) net döviz açık pozisyonu 3Ç19 itibari ile 2.2 milyar TL’ye (183 milyon USD ve 191 milyon EUR açık pozisyon) düşmüştür.

Yorum: Sonuçların genel olarak beklentilere pararlel olmasına rağmen, şirketin açık döviz pozisyonundaki belirgin düşüşün piyasa tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyoruz. Şirket’in sabit ve yüksek getiri sunan kira portföyününe ek olarak borçluluğun ve kur riskinin azaltılması için atılan adımlar nedeniyle Torunlar GYO’yu beğenmeye devam ediyoruz. 12 aylık 2.6TL hisse başı hedef fiyatımızla AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Hedef fiyatımız %41 artış potansiyeline işaret ediyor. Hisse NAD’sine göre %76 iskonto ile işlem görüyor.

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 1.29 – Hedef Fiyat (TL) : 1.51 – Piyasa Deg.(TL) : 4902 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 17.04 ↓ EKGYO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 17.05

EKGYO 2Ç19 Sonuçları: Marjlarda belirgin daralma ve yüksek finansal giderler
Emlak Konut GYO yılın üçüncü çeyreğinde bizim 2 mn TL ve piyasanın 9 mn TL net zarar beklentisinin oldukça altında 153mn TL net zarar açıkladı. Tahminlerimizdeki sapma beklentilerin altında gerçekleşen diğer geliler ve beklentimizi aşan finansaman giderlerden kaynaklandı. Zayıf brüt karlılık ve finansal giderlerdeki belirgin artış (iki katından fazla) nedeniyle net zarar yıldan yıla artış gösterdi. Satış gelirleri, beklentilere paralel 398 milyon TL (İş Yatırım: TL525mn; Piyasa: TL4128mn) gerçekleşti. Brüt kar marjı ise zayıf performansına devam etti ve %24 seviyesinde kaldı. Brüt marjdaki daralmanın bu çeyrekte yüksek marjlı gelir paylaşımı projelerinin yoğun olmaması, artan inşaat maliyetleri ve geçtiğimiz yıllarda yapılan konut kampanyalarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Böylece, FAVÖK rakamı 4 mn TL gerçekleşti (İş Yatırım: TL2mn; Piyasa: TL9mn). Şirketin 2Ç19 sonu itibariyle 3.85 milyar TL olan net borcu, 3Ç19 sonu itibariyle 4.07 milyar TL’ye yükselmiştir.

Yorum: Beklentilerin oldukça altında kalan net zarar rakamına piyasa tepkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

Emlak Konut’un Başakşehir ihalesi sonuçlandı.
Başakşehir ihalesi sonuçlandı. Çarpan 2.5x. 2018 ortalaması1.74x’ün üzerinde. Pozitif

YÜKSELEN ÇELİK HALKA ARZ OLUYOR. DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN!

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ HİSSE ÖNERİLERİ MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL HİSSE ÖNERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin