İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri – (08.11.2018)

İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri ve Getiri Tahminleri

Migros

Kapanış (TL) : 16.11 – Hedef Fiyat (TL) : 28 – Piyasa Deg.(TL) : 2917 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.66 ↑ MGROS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 73.8 Analist: [email protected]

Migros 3Ç18 Finansal Sonuçları: Güçlü operayonel marjlar, öngörülerde yukarı yönlü revizyon
Migros 3Ç18’de 667mn TL zarar açıkladı (İş Yatırım: 930mn TL zarar, piyasa 857mn TL zarar). Operayonel karda yıllık bazda yaşanan %31’lik büyümeye ve bu çeyrek kaydedilen 207mn TL ertelenmiş vergi gelirine rağmen, net finansal giderlerdeki artıştan kaynaklı net zarar geçen sene aynı dönem gerçekleşen 70mn TL zararın oldukça üzerinde gerçekleşti. Tahminlerde yer almayan ertelenmiş vergi geliri arındırılıp bakıldığında net zarar piyasa beklentisine yakın 893mn TL seviyesine yükseliyor.

Şirket’in gelirleri Kipa mağazalarında devam eden küçülmeye rağmen yıllık bazda %24.4 artış gösterirken genel olarak piyasa beklentine paralel gerçekleşti (İş Yatırım: 5.23 milyar TL, piyasa 5.21 milyar TL). FAVÖK yıllık bazda %30.7 artış göstererek 378mn TL’ye yükselirken piyasa beklentisinin %7 üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım: 350mn TL, piyasa: 354mn TL). FAVÖK marjı brüt marjdaki 60 baz puanlık artış sayesinde %7.1’e yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 6.8% gerçekleşmişti. Şirket’in kendi tanımladığı FAVÖK ise yıllık bazda %30.3 artış göstererek 388mn TL’ye yükseldi.

Güçlü operasyonel sonuçlar sonrası Şirket bu yıl içerisinde ikinci kez 2018 öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Büyümesi tahminini ~%20’den ~%22’ye, FAVÖK marjı beklentisini %5.5-6’dan %6+ ve yeni mağaza açılışı hedefini 200+ mağazadan 230+’a revize etti. Mağaza açılış hedefindeki artışa rağmen yatırım ihtiyacı öngörüsü 440 TL’de sabit tutuldu.

Her ne kadar yüksek finansman giderleri zarar açıklanmış olmasına neden olsa da, net zararın beklentiden düşük gerçekleşmesi, operasyonel marjlarda yaşanan güçlü iyileşme, Şirket’in 2018 yılı öngörülerindeki yukarı yönlü revizyon ve serbest nakit akışındaki güçlü artış nedeni ile piyasanın sonuçlara tepkisinin oldukça olumlu olmasını bekliyoruz.

Türk Hava Yolları

Kapanış (TL) : 15.59 – Hedef Fiyat (TL) : 26.3 – Piyasa Deg.(TL) : 21514 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 170.7 ↑ THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 68.73 Analist: [email protected]

3Ç18 sonuçları piyasa beklentileri dahilinde
3Ç18 sonuçları piyasa beklentileri dahilinde THY 3Ç18’de 4.1 milyar TL piyasa beklentisiyle uyumlu ancak bizim 2.5 milyar TL beklentimizin üzerinde yıllık bazda %62 artışla 4.0 milyar TL net kar rakamı açıkladı. 3Ç18’de faaliyet gelirlerindeki artış, iştirak gelirlerindeki yükseliş (3Ç18: TL 542mn ; 3Ç17:TL292mn), menkul kıymet satışından elde edilen bir defaya mahsus 634 milyon TL gelir 3Ç18 net kar rakamındakı artışın ana nedenleri olarak öne çıkmaktadır. Satış gelirleri 3Ç18’de beklentilerle uyumlu (İş Yatırım: 21.9 milyar TL; Piyasa: 21.5 milyar TL) yıllık bazda %74 artışla 22 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK rakamı yine beklentilerle uyumlu (İş Yatırım: 6.63 milyar TL; Piyasa: 6.65 milyar TL) olarak 3Ç18’de yıllık bazda %62 artışla 6.48 milyar TL’ye ulaştı.

Birim gelirlerdeki artışa bu çeyrekte de devam etti THY’nın 3Ç18 yolcu gelirleri %3 yolcu büyümesi, birim gelirlerdeki artış ve kurun olumlu etkisi ile yıllık bazda %71 artışla 19.3 milyar TL’ye ulaştı. Kargo gelirleri kargo hacimlerindeki %20 artış ve kur etkisi ile yıllık bazda %90 artışla 2.3 milyar TL’ye ulaştı. 3Ç18’de talep koşullarındaki iyileşeme ve giden direkt yolcu sayısındaki artış nedeniyle arz edilen koltuk başına km başına gelir (RASK) yıllık bazda %5.7 artışla Usc7.09’e; yolcu başına gelir ise %5 artışla Usc8.12’e yükseldi. 3Ç18’de Amerika, Avrupa ve Asya/Uzak Doğu sırasıyla yıllık bazda %14.2, %10 ve %7.1 RASK artışı elde etti.

Yakıt fiyatındaki artış birim giderleri arttırdı THY’nin 3Ç18 birim giderleri (CASK) artan yakıt fiyatları nedeniyle yıllık bazda %11 artışla USc6.05’e yükseldi. Yakıt birim gideri yıllık bazda %29.5 artışla Usc2.12’e yükselirken, birim bakım gideri yıllık bazda %30.5 artışla Usc0.40’a yükseldi. THY’nin 3Ç18 ton başına yakıt fiyatı yıllık bazda %25 artışla US$728/ton’a arttı. 3Ç18’de artan satış pazarlma giderleri ile uçak kiralama giderleri nedeniyle yakıt dışı birim giderlei yıllık bazda %3.1 yükselişle Usc3.93’e arttı. Şirketin 3Ç18’de FAVÖK marjı yıllık bazda yüzde 2.1 puan düşüşle %29.5’e; FAVKÖK marjı ise yıllık bazda yüzde 2 puan gerileme ile %33.6’a geriledi.

2018 şirket hedeflerinde değişiklik yok THY 2018 yılına ilişkin yıllık bazda %9 artışa işaret eden 75 milyon yolcu hedefini (33 milyon iç hat; 42 milyon dış hat) korudu. Şirketin 2018 yılına ilişikin %5-%6 kapasite artışı (ASK), %81 yolcu doluluk oranı ve yakıt dışı birim maliyetlerde %5-%6 artış beklentilerinde de değişiklik olmadı. Şirket 2018 yılı için 12.5 milyar dolar solo satış geliri ve %25 FAVKÖK (şirket hesaplaması ile) marj (2017 gerçekleşen: %27.5) beklentisini korudu. Yorum: Birim gelirlerideki artışın devamını olumlu buluyoruz.

MLP Sağlık Hizmetleri

Kapanış (TL) : 13.05 – Hedef Fiyat (TL) : 16.98 – Piyasa Deg.(TL) : 2715 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.54 ↑ MPARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.12 Analist: [email protected]

Medikal Park telekonferans notları
Medikal Park, dün 9M18 sonuçlarını değerlendirmek üzere bir telekonferans düzenledi. Ana başlıkları aşağıda paylaşıyoruz:

– Zor makroekonomik faktörlere rağmen, gelirler 3Ç18’de tüm segmentlerde 3Ç17’ye göre artış gösterdi. Yurtiçi hasta gelirleri yıllık bazda %14,6 oranında artarak 608 milyon TL’ye ulaşırken, Medikal Turizm gelirleri yıllık bazda %83 artarak 99 milyon TL’ye yükseldi. Diğer iş kollarından gelirler yıllık bazda % 85 artışla 75 milyon TL oldu.
– Şirket, yılın son çeyreğinde Pendik hastanesinden ve 1Ç19’da Mersin hastanesinden pozitif FAVÖK katkısı yaratmayı hedefliyor.
– Medikal Park tüm kira ödemelerini Ekim ayında 4 ABD Dolar kurundan TL’ye çevirdi. 4Ç18’de tam etkisini görüyor olacağız.
– Şirket, önümüzdeki yıl sadece Gaziantep’te bir yeni hastane açmayı planlıyor. Ancak bu hastane için herhangi bir yatırım harcaması gerçekleştirmiyor olacak. Önceki yatırımlarından farklı olarak gelir paylaşımı modeline dayalı olması hedefleniyor.
– Şirket önümüzdeki dönemde organik büyümeye odaklanarak mevcut hastanelerinin kapasite kullanımını artırmayı öngörüyor.

Yorum: Beklentilerin üzerinde gelen finansal giderler sebebiyle 3Ç18 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumsuz olduğunu gördük. Ancak 4Ç’nin mevsimsellik açısından en iyi çeyrek olması ve tüm segmentlerde gelir büyümesi beklentisiyle daha olumlu sonuçlar görebiliriz. Ayrıca son çeyrekte hedge işlemlerinin ve kira sözleşmelerinin TL’ye dönülmesinin tam etkisini ve Pendik hastanesinin FAVÖK’e pozitif katkısını görüyor olacağız.

Aygaz

Kapanış (TL) : 12.77 – Hedef Fiyat (TL) : 18.75 – Piyasa Deg.(TL) : 3831 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.72 ↔ AYGAZ TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 46.81 Analist: [email protected]

Net kar yıllık bazda %33 oranında daraldı
Aygaz 3Ç18’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 166 milyon TL net kara karşılık özkaynak yöntemine göre konsolide ettiği yatırımlardan gelen katkının az olmasında ve artan diğer giderler nedeniyle 112 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanana rakam bizim beklentimiz olan 183 milyon TL’nin oldukça altında kalırken piyasa beklentisi olan 122 milyon TL’ye parallel gerçekleşti. Tahminimizin sapmasının ana nedeni olarak beklentimizin altında gerçekleşen operasyonel performansı söyleyebiliriz.

3Ç18’de satışlar yıllık bazda %31 arttı. Yurtiçi LPG satışları yıllık bazda %3 daralarak 314 bin ton’a gerilerken toplam LPG satışları yıılık bazda %7 daraldı. Genel piyasa şartları çerçevesinde, etkin risk yönetimi ve karlılığı korumaya yönelik politikalar satış tonları baskıladı. 3Ç18’de fiyat artışları stok değerlemeyi olumlu etkilemeye devam etti. ÖTV tutarlarındaki düzenleme sonucu emtia fiyatı ve döviz kurundaki yükselmenin müşteri satış fiyatlarına olan etkisi elimine olmuştur. Şirket 3Ç18’de 160 milyon TL düzeltilmiş FAVÖK açıkladı, bu da yıllık bazda %34 artışa tekabül ediyor.

Şirket tüplügaz satışlarını 320-335 bin ton’dan 310-325 bin ton’a otogaz satışlarını ise 750-785 bin ton’dan 720-750 bin ton’a revise etti. Piyasanın sonuçlara nötr tepki vermesini bekliyoruz.

Tüpraş

Kapanış (TL) : 137.5 – Hedef Fiyat (TL) : 161.19 – Piyasa Deg.(TL) : 34433 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 37.09 ↔ TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.23 Analist: [email protected]

Stok karı sonuçlara olumlu yansıdı
Tüpraş 3Ç18’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 992 milyon TL net kara karşılık 542 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 519 milyon TL’ye paralel gerçekleşmesine rağmen piyasa beklentisi olan 639 milyon TL’nin altında kaldı.

2018 öngörüleri güncellendi. Tüpraş üretim hedefini bakım programından ve 4Ç’deki asfalt talebinin düşüş olmasından dolayı 29 milyon ton’dan 27 milyon ton’a revize etti. Şirketin Akdeniz Komplex rafineri marj beklentisini 4.25-4.75 dolar/varil olarak güncellerken kendisinin net rafineri marj beklentisini 7.5-8 dolar/varil’den 9.5-10.5 dolar/varil seviyesinde arttırdı. Toplam yatırım beklentisini ise 250 milyon dolar’dan 150 milyon dolar’a güncelledi. Hisse son bir haftadır endeksi %4 oranında yenmiş, bu nedenle piyasanın sonuçlara nötr tepki vermesini bekliyoruz. Daha detaylı bilgi için 3Ç18 Kar Analizi raporumuza bakabilirsiniz.

TAV Holding

Kapanış (TL) : 24.02 – Hedef Fiyat (TL) : 50.75 – Piyasa Deg.(TL) : 8726 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.35 ↑ TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 111.26 Analist: [email protected]

Ekim ayında toplam yolcu sayısı Antalya Havalimanı katkısıyla %38 arttı
TAV Havalimanları işletmesini yürüttüğü havalimanlarına ilişkin Ekim ayı yolcu trafik verilerini yayınladı. 2018 Mayıs ayında hisse devri tamamlanan Antalya Havalimanı yolcu sayılarının Mayıs 2018’den itibaren TAV’ın yolcu sayılarına yansıdığını hatırlatmak isteriz. Buna göre Ekim ayında Antalya Havalimanın da katkısıyla toplam dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %61 artışla 9,20 milyona ve iç hat yolcu sayısı yine %8 artış ile 4.77 milyon adede yükselerek, toplam yolcu sayısını yıllık bazda %38 artışla 13.97 milyona taşıdı. Antalya Havalimanının katkısı dışarıda bırakıldığında Ekim ayında TAV’ın toplam yolcu sayısındaki artış %2 ile sınırlı kalıyor. 10A18’de ise toplam yolcu sayısı %36 (dış hat +%52; iç hat +%15) artışla 132,12 milyona ulaştı. Ekim ayında Istanbul Atatürk Havalimanı’nda toplam yolcu trafiği iç hat yolcu trafiğindeki %5’lik düşüşe rağmen dış hat yolcu sayısındaki %7 artış sayesinde yıllık bazda %4 artışla 5.99 milyon olarak gerçekleşti. Atatürk Havalimanındaki Ekim’de dış hat transfer yolcu sayısında%4 artış, giden direkt yolcu sayısı yıllık bazda %9 artış gerçekleşti. TAV’ın yurtdışı operasyonlarında ise Ekim ayında %32 yolcu trafiği artışı ile Tunus en güçlü büyüme gösteren havaalanı oldu. TAV Antalya Havalimanının katkısıyla birlikte 2018’de %30’ın üzerinde toplam yolcu büyümesi bekliyor. Bunun dışında şirket2018’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda %8-%10 yolcu büyümesi, giden direkt yolcuda ise %11-%13 büyüme bekliyor.

Logo Yazılım

Kapanış (TL) : 32.5 – Hedef Fiyat (TL) : 48.2 – Piyasa Deg.(TL) : 813 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.81 ↓ LOGO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 48.31 Analist: [email protected]

LOGO 3Ç18: Beklentilerin hafif altında net kar, yılsonu beklentilerinde riskler aşağı yönlü
Logo Yazılım, 3Ç18’de yıllık %20 artışla 18 milyon TL net kar elde etti. Bu rakam bizim ve konsensüs beklentisi 20 milyon TL’nin bir miktar altında. Net kar tarafında görülen sapmanın en önemli nedeni, beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen etkin vergi oranı oldu.

Logo’nun konsolide cirosu, Romanya operasyonlarının artan katkısının etkisi ile yıllık bazda %37 artış ile 77mn TL’ye ulaştı (İŞY:76mn TL, Piyasa:75mn TL). Romanya operasyonlarının 3Ç18 cirosu, zayıf TL ve yeni müşteri kazanımlarının etkisi ile yıllık bazda 84% artışla 31mn TL’ye yükseldi. Türkiye operasyonlarının cirosu ise görece zayıf kalarak, %17 artış ile 47mn TL’ye ulaştı.

Şirketin FAVÖK’ü yıllık bazda %28 artış ile 27 milyon TL’ye ulaşırken, bizim konsensüs beklentisi 26mn TL’ye paralel gerçekleşti. Geçen yılki görünümün aksine, Romanya operasyonlarının artan katkısı FAVÖK büyümesini destekledi. Romanya operasyonlarının 3Ç18 FAVÖK’ü 4,4 milyon TL’ye ulaşırken (3Ç18 FAVÖK: -0.5mn TL), Türkiye operasyonlarında FAVÖK yıllık sadece %6 artarak 23 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye operasyonlarında artan pazarlama ve personel harcamalarına ek olarak, göre zayıf kalan ciro büyümesi operasyonel karlılığın zayıf kalmasında öne çıkan etkenler oldu.

Şirket, Türkiye’de talebin özellikle Ekim ayında yavaşlaması nedeni ile Türkiye operasyonları için yılsonu hedeflerinde aşağı yönlü risk görmektedir. Romanya operasyonları için öngörülen 2018 FAVÖK rakamının %95’ine ise 9A18 itibariyle ulaşılmıştır. Logo, 2018’de 101 milyon TL FAVÖK gerçekleştirmeyi öngörmektedir. (Türkiye’den 97 milyon TL, Romanya’dan 10 milyon TL ve diğer operasyonlardan gelecek 7mn TL negatif katkı). 3Ç18 rakamları, güçlü Romanya /Zayıf Türkiye olarak karışık bir tablo çizse de, Türkiye operasyonlarındaki yavaşlama göstergelerini olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Romanya’nın artan katkısının, Türkiye operasyonlarındaki öngörülen yavaşlamayı telafi etmek için yeterli olmayabileceğini ve şirketin 2018 yılı hedeflerinin altında kalabileceğini öngörüyoruz. Dolaylısı ile şirketin sonuçlara, Türkiye’de Ekim ayında görülen göre zayıf talep ve net karda görülen hafif aşağı yönlü sapma nedeni ile olumsuz tepki göstermesini bekliyoruz.

Koç Holding

Kapanış (TL) : 15.53 – Hedef Fiyat (TL) : 20.4 – Piyasa Deg.(TL) : 39382 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 15.16 ↔ KCHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 31.36 Analist: [email protected]

KCHOL 3Ç18 Finansal Sonuçları: Nötr
Koç Holding 3Ç18’de 1.27milyar TL konsolide net kar açıklarken yıllık bazda %2 daraldı. Net kar piyasa beklentisinin %8 üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım: 1.13milyar TL, piyasa: 1.18 milyar TL). Operasyonel karın yıllık bazda güçlü büyüme göstermesine karşın net kur farkı ve faiz giderlerindeki artış nedeni ile net kar geçen sene aynı döneme yakın gerçekleşti. Holding’in konsolide gelirleri 3Ç18’de yıllık bazda %76.1 artış göstererek 45.5 milyar TL’ye, konsolide FAVÖK ise yıllık bazda %117 artış göstererek 5.34milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı geçen seneki %9.5 seviyesinden %11.7’e geriledi. Enerji hariç halka açık iştiraklerin sonuçlarını daha önce açıklamış olması, dün kapanıştan sonra sonuçlarını açıklayan Tüpraş’ın operasyonel karının güçlü olmasına karşın net karının beklentilerin altında kalması nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

HİSSE PORTFÖYÜMÜZÜ NASIL OLUŞTURMALIYIZ? ÖĞRENMEK İÇİN HEMEN TIKLA!

Rapor için tıklayın.

Önemli Uyarı: HisseOnerileri.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ HİSSE ÖNERİLERİ MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL HİSSE ÖNERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin