İş Bankası C Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (1.07.2021)

Öneri: TUT

Kapanış 5,10 TL
Hedef Fiyat 7,05 TL
Yükseliş Potansiyeli: %38

İş Bankası 1924 yılında kurulmuştur. Banka hisse senetlerinin %37,08’ine İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, %28,09’una ise Cumhuriyet Halk Partisi sahiptir. Mart 2021 itibarıyla aktif büyüklüğü 631 milyar TL olan ve 1,220 şubesi ile faaliyet gösteren banka özel bankalar arasında en büyük aktif büyüklüğüne sahip bankadır ve özel sektör bankaları arasında ikinci en yüksek vadesiz mevduat oranına sahiptir.

Banka yaygın şube ağı, güçlü sermaye yapısı, 9,4 milyon dijital müşterisi, çeşitlendirilmiş kredi portföyü ve güçlü vadesiz mevduat tabanı ile diğer mevduat bankaları arasında elverişli bir konumda bulunmaktadır. Ancak bankanın rakiplerine göreceli olarak yüksek seyreden gider/gelir rasyosu ve bilanço yönetiminde yüksek miktarlarda swap fonlaması kaynaklı ticari zarara maruz kalmasını gözönünde bulundurarak TUT olan önerimizi koruyoruz.

Sermaye yeterlilik rasyosu %17,8 olup takip ettiğimiz mevduat bankaları arasındaki en yüksek üçüncü seviyedir. Ek olarak banka olası riskler icin 2,9 milyar TL serbest karşılık ayırmaktadır.

Hisse için 21,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız hedef fiyatımız 7,05 TL’dir. Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 2,8x F/K (Benzerlerine göre %15 iskontolu) ve 0,3x F/DD çarpanlarıyla ve %11,5 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Hisse son bir ayda %4,8 endeks üstü getiri sağlayarak %6,9 endeks üstü getiri sağlayan banka endeksinden negatif ayrışmıştır.

Bankanın net karının 2021 yılında 2020 yılına göre %21 artmasını modelliyoruz.

İş Bankası 1Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 1,854 milyon TL net kar açıkladı.  Banka 2021 bütçesininde herhangi bir değişikliğe gitmemiştir. 2021 yılı için marjlarda 70 baz puan daralma beklentisi için aşağı yönlü risk olabileceğini öngörüyoruz. Kredi-mevduat makasında ortalama üstü zayıflama, ücret ve komisyon gelirlerinde göreceli zayıf performans, 1,85 milyar TL seviyesinde yüksek ticari zarar, TL kredilerde pazar payı kazanımları, kredi riski maliyetinde normalleşme çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

Göreceli uzun aktif-pasif vade yıllık marj gelişiminde rakiplerine göre daha az avantaj sağlamaktadır ve marjlarda aşağı yönlü risk olasılığı bulunmaktadır. Ancak vadesiz mevduatların ağırlığı %42 seviyesinde olup takip ettiğimiz bankalar arasındaki en yüksek ikinci orandır ve bankanın mevduat maliyetlerinde göreceli olarak avantajlı durumda olması beklenmektedir. 1Ç20’de bankanın Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 116 baz puan daralarak %2,6 seviyesinde gerçekleşmiştir ve banka bütçesi olan 70 baz marj daralmasının üzerinde marj daralması gerçekleşmiştir. Kredi mevduat makası çeyreksel bazda 25 baz puan daralmıştır. Marjların 2Ç21’de sabit kalması daha sonraki çeyreklerde iyileşmesi beklenmektedir. 2021 yılında düzeltilmiş net faiz marjında 75 baz puan daralma bekliyoruz. Bankanın 60-80 baz puan daralma beklentisi bulunmaktadır.

Ücret ve komisyon gelirlerinde toparlanma. Sektörde görülen trendin aksine ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda sınırlı %1 artmıştır. Yıllık bazda ise %8 seviyesinde bir artış gerçekleşmiştir. Banka yıllık bazda %15 artış beklemektedir.

Aktif kalitesi tarafında banka ihtiyatli karşılık politikası ile pozitif ayrışmaktadır. TGA rasyosu, 1Ç21’de %5,3 seviyesinde olup takip ettiğimiz bankalar arasındaki en düşük ikinci orandır ve bütçe beklentisi olan <%6,5 seviyesinin altında seyretmektedir. İkinci ve üçüncü aşama beklenen zarar karşılık oranları %18,4 ve %63,1 seviyelerindedir. Kur etkisinden arındırılmış toplam kredi riski maliyeti (net) 167 baz puan seviyesindedir. Kredi riski maliyetinin (net) 2021 yıl sonunda 250 baz puan seviyesine ulaşmasını modelliyoruz. (Bütçe: <250 baz puan).

Beklentimizden daha olumsuz seyreden sorunlu kredi oluşumu ve fonlama maliyetleri hisse performansında olumsuz etki yapabilir.

Kaynak: Şeker Yatırım