Garanti Bankası Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (30.07.2021)

Garanti Bankası 2Ç2021 Sonuçları (GARAN, Öneri: AL, HF: 11,20TL)

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 8,34TL
Hedef Hisse Fiyatı : 11,20TL

Garanti BBVA’nın 2021 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %15,6 oranında artarak 2.924mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 2.596mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 2.621mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, net faiz gelirleri ile net ücret ve komisyon gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.

İkinci çeyrek karı sonrasında Banka’nın 2021 yılı Ocak – Haziran dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,8 oranında artarak 5.453mn TL’ye yükselmiştir.

Banka’nın TÜFE endeksliler hariç net faiz gelirleri çeyreksel bazda %10 artarak 5,8 milyar TL’ye çıkarken, TÜFE endekslilerde kullanılan tahmininin %13’ten %16’ya yükseltilmesine bağlı olarak bu tahvillerden elde edilen gelir %27 oranında artarak 1,26 milyar TL’ye yükselmiş ve net karı desteklemiştir. Ücret ve komisyon gelirlerinde LYY (Levent Yapılandırma Yönetimi -Türk Telekom) kaynaklı ek yaklaşık 70mn TL’lik katkının da etkisiyle %8,4’lik çeyreksel artış yaşanmış ve bu kalemden 2 milyar TL gelir kaydedilmiştir. Banka ayrıca 126mn TL temettü gelir elde ederken; karşılık giderlerinin, tahsilatlardaki güçlü seyri ve kurlardaki görece düşük artışa bağlı olarak, 800mn TL’lik serbest karşılığa karşın, %32,9 oranında düşerek 3,9 milyar TL’ye gerilemesi karı destekleyen bir diğer önemli kalem olmuştur. Banka’nın muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılık tutarı da toplamda 5,6 milyar TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, swap maliyetlerinin artması (2,32 milyar TL’den 2,64 milyar TL’ye), alım-satım gelirlerinin bir önceki çeyreğin altında kalması ve kur kaynaklı korunmanın bu çeyrekte görece düşük katkı yapmasına bağlı olarak bir önceki çeyrekte kaydedilen 70mn TL ticari kar, bu çeyrekte 1,34 milyar TL ticari zarara dönüşmüş ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Banka’nın operasyonel giderleri de ikinci çeyrekte hafif artarak 2,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın özsermaye ve aktif karlılıkları artan karlılıkla birlikte bir önceki çeyreğin üzerinde gerçekleşmiştir. Banka’nın bu yılın ikinci çeyreğindeki özsermaye karlılığı ve aktif karlılığı sırasıyla %17,9 ve %2,2 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: Ziraat Yatırım