Garanti Bankası Hisse Önerisi / Vakıf Yatırım – (30.07.2021)

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri

Uzun Vadeli Öneri: AL
Hedef Fiyat (TL): 11,45
Kapanış Fiyatı (TL): 8,34

Aktif kalitesi ve karlılık görünümünde olumlu seyir devam etti (+)

Garanti Bankası’nın 2Ç21 net dönem karı, beklentimizin ve piyasa tahmininin hafif üzerinde, 2,9 mlr TL (ç/ç:+%15,6, y/y:+%82,8) düzeyinde gerçekleşti. Böylece bankanın 2021 yılının ilk yarısında net karı yıllık %68,8 artarak 5,4 mlr TL’ye ulaşırken, özkaynak karlılığı %13,3’e ulaştı (1Ç21: %11,7). Garanti Bankası’nın 2Ç’de TL kredi hacmi çeyreksel %6,2 artış gösterirken, bu dönemde toplam mevduat büyümesi ise %10,8 ile sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. 1Ç’de %1,3 olan bankanın kur etkisi hariç net risk maliyeti 2Ç’de %0,9 düzeyine gerileyerek, olumlu görünümünü sürdürdü. Son bir ayda endekse paralel performans gösteren banka için 11,45 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” önerilerimizi sürdürüyoruz.

• Mevduat hacmi çeyreksel %10,8 ile güçlü artış kaydetti – 30 Haziran itibariyle, bankanın TL kredi hacmi 1Ç’ye göre %6,2 büyüme gösterirken, bu dönemde itfa edilen TL işletme kredilerinin yerini daha yüksek getirili kredilere bıraktığı görüldü. 2Ç itibariyle bankanın TL canlı kredilerinin %52’sini işletme (ç/ç:+%7,0), %21’ini destek (ç/ç:+%7,1), %16’sını ise kredi kartları (ç/ç:+%5,8) oluşturmaktadır. Ayrıca bir önceki çeyrekte %5,4 daralan YP krediler ise 2Ç’de de %0,6 ile daralmaya devam etti. Fonlama tarafında ise, bankanın 2Ç’de çeyreksel toplam mevduat büyümesi %10,8 ile sektör ortalamasının (+%8,3) üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde KOBİ ve bireysel mevduatlar öncülüğünde bankanın TL mevduat hacmi bir önceki çeyreğe göre %14,2 yükseldi. Öte yandan, bankanın 2Ç’de aktif kalitesinde olumlu görünüm devam etti. Yaklaşık 1,1 mlr TL’lik kayıttan düşülen tutarın etkisi ile takipteki krediler oranı çeyreksel 38 bp düşüş ile %4,1 düzeyine gerilerken, net takipteki krediler (kur etkisi ve kayıttan düşüş hariç) sadece 208 mn TL artış gösterdi. 2Ç’de toplam kredilerin %17’sini oluşturan 2. aşama krediler için ayrılan karşılık oranı ise %15,8’den %17,0’ye çıktı.

• Net faiz marjı sınırlı artış gösterdi – 2Ç’de Garanti Bankası’nın net faiz gelirleri (swap dahil) çeyreksel %11,7 artarak beklentimize yakın gerçekleşirken, iyileşen kredi-mevduat makası ve artan TÜFEX gelirlerinin etkisi ile net faiz marjı (swap dahil) yaklaşık 17 bp artış kaydetti. Ayrıca 2Ç’de dijital işlem sayısındaki artışın yanı sıra LYY’den elde edilen temettü gelirinin de yardımı ile bankanın komisyon gelirleri çeyreksel %8,4 yükseldi. Diğer yandan, yılın ikinci çeyreğinde bankanın net risk maliyeti %1,9 ile beklentimizin üzerinde gerileme göstermesine karşın, 800 mn TL (1Ç21: 150 mn TL) ilave serbest karşılık ayrılması, karşılık giderlerinin öngörümüzün %14,1 üzerinde gerçekleşmesine neden oldu. Böylece 30 Haziran itibariyle, bankanın toplam serbest karşılıkları 5,6 mlr TL’ye ulaşmış oldu. Ayrıca 1Ç’de %1,3 olan bankanın kur etkisi hariç net risk maliyeti 2Ç’de %0,9 düzeyine gerileyerek, olumlu görünümünü sürdürdü. Banka yönetimi yılsonu için 200 bp’nin altında net risk maliyeti (kur etkisi hariç) öngördüğünü açıklamıştı.

• Değerleme ve öneri – 2Ç21 sonuçları ardından Garanti Bankası için 9,0 mlr TL olan 2021 sonu net kar tahminimizde değişikliğe gitmiyoruz. Ayrıca son bir ayda endekse paralel performans gösteren banka için 11,45 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” önerilerimizi sürdürüyoruz.

Kaynak: Vakıf Yatırım