Ereğli Demir Çelik Hisse Önerisi / Garanti Yatırım – (15.05.2013)

Ereğli Demir Çelik Hisse Önerisi – Garanti Yatırım

Mevcut Fiyat / Piyasa Değeri: 2.14TL / 7,490mnTL

1Ç13 Finansal Sonuçlar – Olumlu

2013-sonu Hedef Fiyat / Piyasa Değeri: 2.40TL / 8,389mnTL

Öneri (TUT)

Erdemir 1Ç13 finansal sonuçlarında çeyreklik bazda %242, yıllık bazda %84 artışla 228mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, piyasa beklentisi olan 159 mn TL ve bizim beklentimiz 228mn TL’nin üzerinde gelmiştir. Satışlar beklentiler yakın gerçekleşirken, tahminlerin üzerinde faaliyet performansı ile net kar tahminlerin üzerinde gerçekleşmiştir.

Dün olumlu 1Ç beklentilerinin de etkisiyle günü %3.38 yukarı tamamlayan EREGL hissesinde bu etki devam edebilir ancak hatırlanacağı üzere Şirket’in Şubat ayında 2013 yılı için paylaştığı beklentiler, 7.8mn ton satış hacmi, 12-14 arası FVAÖK marjı ve 4-6 arası net kar marjı idi. Şirket bugün bir telekonferans düzenleyecektir. Bu hedeflerin devam ettirilmesi halinde olumlu performans sınırlı kalacaktır. Erdemir, 2013T 7.2x FD/FVAÖK çarpanı ile benzerlerine yakın işlem görmektedir. Erdemir için TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz; 2013-sonu hedef fiyatımız 2.40TL %12 artış potansiyeli içermektedir.

Erdemir’in 1Ç12’de konsolide satış gelirleri çeyreksel ve yıllık bazda yatay olarak 2.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Konsolide satış hacmi ise 1. çeyrekte yıllık bazda %9 artarken, çeyreksel bazda %2 azalarak 2.017mn ton oldu. 1Ç13’de 430mn TL FVAÖK yaratan Erdemir’in FVAÖK marjı yıllık bazda 8.9 puan çeyreksel bazda ise 7 puan artarak %17.7 oldu. Erdemir 1Ç13’de 19mn TL net finansal gider kaydetmiştir; 4Ç12’de 13mn TL net finansal gider, 1Ç12’de ise 51mn TL net finansal gelir kaydetmişti. Şirket’in 4. çeyrek sonundaki 2.6mlr TL net borç pozisyonu ise 1Ç13 sonunda 2.1mlr TL’ye düştü.

Garanti Yatırım Araştırma