Deniz Yatırım Hisse Önerileri – (3.05.2021)

TCELL; 1Ç21’de beklentilere paralel sonuçlar açıkladı / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY14.84
Hedef Fiyat/Hisse TRY22.00
Getiri Potansiyeli 48%

 Turkcell 1Ç21’de 7,61 milyar TL satış (Konsensus: 7,81 milyar TL, Deniz: 7,79 milyar TL), 3,35 milyar TL FAVÖK (Konsensus 3,29 milyar TL, Deniz: 3,35 milyar TL) ve 1,11 milyar TL net kar (Konsensus: 1,08 milyar TL, Deniz: 1,06 milyar TL) açıkladı. Şirket’in operasyonel sonuçları ve net karı bizim tahminimiz ve ortalama piyasa beklentisine yakın seviyelerde gerçekleşti. Satış gelirlerinde Şirket’in enflasyon üzerinde büyüme hedefinin yakalandığını, net karda ise daha güçlü bir büyüme elde edildiğini görüyoruz. 1Ç21 sonuçlarının hisse performansı üzerinde kısmi olumlu bir etki yapabileceğini düşünüyoruz.

 Turkcell Türkiye abone bazı son üç yılın en yüksek seviyesi olan çeyreklik olarak net 705 bin müşteri kazanımı ile genişledi. Bu performans, yıllık 1 milyon net abone kazanımı hedefi dikkate alındığında olumlu değerlendirilebilir. Çeyreksel bazda net 410 bin mobil faturalı müşteri kazanımı elde edildi; faturalı müşteri oranı %66 oldu. Mobil ARPU büyümesi yıllık bazda %8,7; sabit bireysel ARPU büyümesi yıllık bazda %11,0 oldu.

 Grup gelirlerinin %76’sını oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %13,3 artışla 5,98 milyar TL’ye ulaştı. Grup gelirlerinin %9’unu oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, Ukrayna operasyonlarının katkısı ve kur hareketlerinin pozitif etkisi ile %26,6 büyüyerek 708 milyon TL’ye yükseldi. Grup gelirlerinin %3’ünü oluşturan toplam techfin gelirleri yıllık bazda önemli bir değişim göstermeyerek 223 milyon TL oldu. Temel olarak kredi portföyündeki daralmadan dolayı gerçekleşen finans şirketinin gelirlerindeki düşüş, Paycell gelirlerindeki artışla dengelendi. Diğer segment gelirleri için cihaz satışlarının katkısıyla yıllık %52 artışla 917 milyon TL’ye ulaştı.

 FAVÖK marjı geçen yıla paralel olarak %42,2 düzeyinde oluştu. FAVÖK de satış gelirleri artışa paralel olarak yıllık bazda %17,7 artış gösterdi. Yüksek net kur farkı zararına rağmen, güçlü operasyonel karlılık ve vadeli mevduatlardan elde edilen yüksek faiz geliri sayesinde yıllık %26,6 artışla 1,11 milyar TL net kar elde edildi.

 Net borç 31 Mart 2021 itibarıyla 11,43 milyar TL, net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0,9 olarak gerçekleşmiştir (2020 sonu: 9,73 milyar TL net borç, 0,8x net borç/FAVÖK). Turkcell Grup’un 183 milyon USD net döviz fazlası pozisyonu bulunmaktadır (2020 sonu: 132 milyon USD net döviz fazlası).

SISE; Operasyonel sonuçlar beklentiye yakın, net kar beklentinin üzerinde / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY7.51
Hedef Fiyat/Hisse TRY9.90
Getiri Potansiyeli 32%

 Şişecam, 1Ç21’de 5,69 milyar TL gelir (Kons.: 5,77 milyar TL, Deniz: 5,94 milyar TL), 1,33 milyar TL FAVÖK (Kons.: 1,27 mlr TL, Deniz: 1,31 mlr TL) ve 1,35 milyar TL net kar (Kons.: 1,15 mlr TL, Deniz: 1,10 mlr TL) açıkladı. Operasyonel sonuçlar beklentilere yakın seviyelerde, net kar ise ortalama piyasa beklentisinin %17, bizim tahminimizin %23 üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etkiye neden olacağını tahmin ediyoruz.

 Şişecam’ın satış gelirleri 1Ç21’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %23 oranında arttı. Satışların %42’si düz cam (mimari+oto), %22’si cam ambalaj, %20’si kimyasal, %14’ü cam eşya ve %2’si diğer operasyonlardan kaynaklandı. Satış gelirlerinin %60’lık kısmı yurtdışı operasyonlardan kaynaklandı.

 Özellikle mimarı ve oto camlarında olmak üzere tüm segmentlerde yıllık bazda güçlü gelir artışı görüldü. Satış gelirleri mimarı camlarda yıllık bazda %70, oto camlarında ise %38 artarken, cam ambalaj, kimyasal ve cam eşya segmentlerinde sırasıyla %10, %14 ve %10 oranlarında artışlar görüldü.

 Konsolide brüt kar yıllık %29 artışla 1,94 milyar TL oldu. Şişecam’ın brüt kar marjı 1Ç20’ye kıyasla 162 baz puan, önceki çeyrek döneme göre 138 baz puan artışla %34 seviyesinde gerçekleşti. Tüm segmentlerde artan kapasite kullanım oranı, fiyat ayarlamaları, ham madde fiyatlarının ılımlı seyri ve olumlu kur etkisi 1Ç21’deki marj artışında etkili oldu.

 Şirket bu dönemde Eurobond yatırımları, ticari alacak – borçlar ve finansman faaliyetlerine bağlı olarak toplam 955 milyon TL FX geliri kaydetti. Önceki yılın aynı döneminde bu kalemlerden 398 milyon TL FX geliri oluşmuştu.

 Şirket’in net borcu Mart sonu itibariyle 3,4 milyar TL düzeyine geriledi, net borcun FAVÖK’e oranı 0,52x seviyesinde gerçekleşti (2020 sonu: 3,9 milyar TL, 0,65x). Döviz fazla pozisyonu 2020 sonunda 6,6 milyar TL düzeyindeyken, Mart sonunda 7,5 milyar TL’ye ulaştı.

YKBNK; 1Ç21 Finansalları Değerlendirmesi / nötr

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY2.10
Hedef Fiyat/Hisse TRY3.10
Getiri Potansiyeli 48%

 Yapı Kredi Bankası (YKB) 1Ç21 konsolide olmayan finansallarında 1,453 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net karı bir önceki döneme göre %90 ç/ç ve %29 y/y artarken, dönemsel özsermaye karlılığı %11.8 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar bizim 1,441 milyon TL’lik beklentimize paralel gelirken, 1,341 milyon TL’lik piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

 YKB için AL önerimizi ve 3.10 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Çeyrekte öne çıkan özellikler:
 %7.3 TL kredi büyümesi.
 TL mevduat artışı %10.8 ç/ç.
 Net faiz marjı 180 baz puan kadar daralmıştır.
 Takipteki kredi oranı 100 bps azalarak %5.4 olmuştur.
 YKB’nin %16.2 y/y bankacılık hizmet geliri artışı ve %10.8 y/y faaliyet gideri artışını oldukça başarılı olarak değerlendiriyoruz.

TURSG; 1Ç21 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / sınırlı olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY5.64
Hedef Fiyat/Hisse TRY7.70
Getiri Potansiyeli 37%

 Türkiye Sigorta 1Ç21 finansallarında 329 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net kar rakamı %72 ç/ç ve %3 y/y artarken, özsermaye karlılığı ise %36.0 seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi yoktu ancak bizim beklentimiz 312 milyon TL idi.

 Şirket bu dönemde %39 y/y artış ile 3,259 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi. Sektör ortalamasının oldukça üzerinde olan bu artış ile finansal gelirlerin de katkısı ile operasyonel gelir 342 milyon TL, operasyonel marj ise %10.5 seviyesinde gerçekleşti. Şirket brüt prim üretiminin halen %40 civarında bir kısmını elinde tutarken kalan kısmı ise reasüröre devrediyor. Elde tutulan kısım yükseldikçe şirketin karlılığının daha da yükselmesini bekliyoruz. Bireysel segment olarak tabir edilebilecek sağlık ve motor branşlarında yakın dönemde pazar payını genişletmesini beklediğimiz şirketin karlılığının da bu segmentlere dayalı olarak genişleyebileceğini düşünüyoruz.

 Finansal gelirler tarafında ise 7.2 milyar TL’lik portföy büyüklüğünün yüksek faiz ortamında 3Ç21 sonuna dek şirket karlılığına olumlu katkı sağlamaya devam etmesini bekliyoruz. Bu dönemde şirket iştiraklerinden 48 milyon TL temettü geliri elde etmiştir. Takip eden dönemlerde bu gelir tekrar etmeyecektir.

 Muhafazakar bir yaklaşım ile Türkiye Sigorta’nın 2021 yılı kar rakamını yıllık %3 artış ile 1,191 milyon TL seviyesinde tahmin ediyoruz. Bu muhafazakar tahminlere rağmen 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre hisse 1.62x F/DD ve 4.97x F/K gibi oldukça düşük çarpanlar ile işlem görmektedir. Raporlanan bazda özsermaye karlılığını %25, iştirakler elimine edildikten sonra ana iş kolu için ise %44 olarak tahmin ediyoruz. %35 sürdürülebilir özsermaye karlılığı, %21 sermaye maliyeti ve %12.5 sürdürülebilir büyüme ile Türkiye Sigorta için hedef fiyatımız 7.70 TL tavsiyemiz ise AL’dır.

ISMEN; 1Ç21 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / sınırlı olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY15.36
Hedef Fiyat/Hisse TRY22.75
Getiri Potansiyeli 48%

 İş Yatırım 1Ç21 finansallarında 381 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin kar rakamı bir önceki döneme göre %12 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise üç katın üzerinde bir artış gösterdi. Özsermaye karlılığı ise %79 seviyesinde gerçekleşti. 1Ç21 için piyasada bir beklenti yoktu, bizim beklentimiz ise 350 milyon TL seviyesinde idi.

 Bölümlere göre raporlamaya baktığımız zaman şirketin kar rakamının tamamının aracı kurum karından kaynaklandığı görülüyor. BIST’e yerli yatırımcı ilgisinin artması ve hisse fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte işlem hacimleri 2020’nin son aylarında ve 2021’in ilk aylarında rekor seviyelere ulaşmıştı. Son dönemde kısmen bir yavaşlama olmasına rağmen, kredili işlemlerdeki getiri oranının yükselmiş olması, halka arz işlemlerindeki artış eğilimi ve senenin sonuna doğru yoğunlaşmasını beklediğimiz birleşme ve satın alma faaliyetlerindeki artışa bağlı olarak İş Yatırım’ın 2021 yılı kar rakamının yıllık bazda %35 artarak 1,270 milyon TL seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz. Takip eden çeyreklerde kar momentumu çeyreksel büyüme olarak azalsa da yıllık kıyaslamada düşük bazdan dolayı 4Ç21’e kadar yüksek seyretmesini bekliyoruz. 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre %45 özsermaye karlılığına ulaşmasını beklediğimiz hisse yine 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize 1.97x F/DD ve 4.29x F/K çarpanları ile işlem görmektedir. Uzun vadede sürdürülebilir %40 özsermaye karlılığı, %22 sermaye maliyeti ve %12.5 seviyesinde sürdürülebilir büyüme ile İş Yatırım hisseleri için hedef fiyatımız 22.75 TL’dir.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ HİSSE ÖNERİLERİ MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL HİSSE ÖNERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN