Deniz Yatırım Hisse Önerileri – (13.08.2021)

TCELL; Net kar konsensusun hafif üzerinde / sınırlı olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY15.59
Hedef Fiyat/Hisse TRY21.30
Getiri Potansiyeli 37%

 Turkcell 2Ç21’de 8,548 milyon TL satış (Konsensus: 8,352 milyon TL, Deniz: 8,535 milyon TL), 3,516 milyon TL FAVÖK (Konsensus 3,507 milyon TL, Deniz: 3,585 milyon TL) ve 1,113 milyon TL net kar (Konsensus: 1,053 milyon TL, Deniz: 1,232 milyon TL) açıkladı. Şirket’in operasyonel sonuçları ortalama piyasa beklentisine ve bizim tahminlerimize yakın seviyelerdedir. Net kar ise yıllık bazda %31 büyüme ile konsensusun %6 üzerinde gerçekleşti. 2021 tahminlerindeki yukarı revizyonun da etkisiyle sonuçların hisse performansı üzerinde kısmi olumlu bir etki yapabileceğini düşünüyoruz.

 Turkcell Türkiye abone bazı bu çeyrekte net 617 bin müşteri kazanımı ile genişledi. Yıllık 1 milyon net abone kazanımı hedefine karşılık yılın ilk 6 aylık döneminde 1,3 milyon net abone kazanımı gerçekleşti. Çeyreksel bazda net 501 bin mobil faturalı müşteri kazanımı elde edildi; faturalı müşteri oranı %66,2 oldu. ARPU (abone başına ortalama gelir) mobilde %13,7, bireysel fiberde %11,2 ile çift haneli büyüme gösterdi.

 Grup gelirlerinin %76’sını oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %18,8 artışla 6,505 milyon TL’ye ulaştı. Grup gelirlerinin %10’unu oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, Ukrayna operasyonlarının katkısı ve kur hareketlerinin pozitif etkisi ile %45,4 büyüyerek 840 milyon TL’ye yükseldi. Grup gelirlerinin %3’ünü oluşturan toplam techfin gelirleri yıllık bazda %23,9 artışla 242 milyon TL oldu. Diğer segment gelirleri ise cihaz satışlarının katkısıyla yıllık %42,1 artışla 961 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

 Net karı net finansman giderinin 2Ç20’ye kıyasla artmasına rağmen, güçlü operasyonel karlılık sayesinde yılık bazda %30,6 artış ile 1.113 milyon TL’ye yükseldi. 2Ç20’de 600,5 milyon TL olan net finansman gideri 2Ç21’de 1,937 milyon TL düzeyinde oluştu.

 Net borç 31 Haziran 2021 itibarıyla 11,635 milyon TL, net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0,9x olarak gerçekleşmiştir (1Ç21 sonu: 11,429 milyon TL net borç, 0,9x net borç/FAVÖK). Turkcell’in 146 milyon USD net döviz fazlası pozisyonu bulunmaktadır (1Ç21 sonu: 183 milyon USD net döviz fazlası).

 2021 Beklentileri: Turkcell 2Ç sonuçlarının ardından yılın ikinci yarısına dair beklentilerini göz önüne alarak 2021 beklentilerini yukarı yönde revize etti. Buna göre, gelir büyümesi beklentisi yaklaşık %18 (Önceki: %14-16), FAVÖK hedefi yaklaşık 14,3 milyar TL (Önceki: 14 milyar TL) düzeyindedir. Operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı beklentisi ise artan fiber yatırımları ve kur hareketleri dikkate alınarak %21-%22 aralığına (Önceki: ~%20) yükseltilmiştir.

 Genel Değerlendirme: Şirket bu dönemde güçlü abone kazanımı ve ARPU büyümesinin desteğiyle operasyonel sonuçlarında ve karında yıllık bazda güçlü artış sağladı. Son 3 aylık dönemde endeksin %2 altında getiri sağlayan TCELL’in olumlu sonuçların ardından kısmi olumlu hareketlilik gösterebileceğini tahmin ediyoruz. Hisse 2021 yılı tahminlerimize göre uluslararası benzerlerine kıyasla FD/FAVÖK bazında %36 iskontoyla işlem görmektedir. 2Ç sonuçlarının ardından Şirket’in beklentilerindeki yukarı revizyonu da dikkate alarak tahminlerimizde revizyonlar gerçekleştirdik. Güncel makro tahminleri de yansıtarak TCELL’nin 12 aylık hedef fiyatını 21,30 TL düzeyine yükselttik (Önceki: 20,70 TL). TCELL yeni hedef fiyatına göre yaklaşık %37 getiri potansiyeli taşımaktadır.

BIMAS; 2Ç21 sonuçları beklentilere paralel geldi / nötr

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY70.10
Hedef Fiyat/Hisse TRY92.80
Getiri Potansiyeli 32%

 Bim Birleşik Mağazalar, 2Ç21’de 17.163 milyon TL gelir (Konsensus: 17.315 milyon TL / Deniz: 17.491 milyon TL), 1.516 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1.495 milyon TL / Deniz: 1.516 milyon TL) ve 725 milyon TL net kar (Konsensus: 734 milyon TL / Deniz: 721 milyon TL) açıkladı. Şirketin açıkladığı faaliyet karlılığı ve net kar, piyasa beklentisine / bizim beklentimize paralel geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etki yapacağı düşüncesindeyiz. Hisse, 7,5x 2021T FD/FAVÖK ve 6,3x 2022T FD/FAVÖK çarpanları ile işlem görmektedir. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız olan 92,80 TL’yi AL tavsiyesi ile koruyoruz.

 Bim, 2Ç21’de gelirlerini yıllık %22 arttırarak 17.163 milyon TL’ye yükseltirken brüt kar rakamını da yıllık %25 arttırarak 3.223 milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır. Şirket’in 2Ç21 FAVÖK rakamı yıllık %13’lük bir yükseliş ile 1.516 milyon TL’ye ulaşmış ve beklentilere paralel gelmiştir. 2Ç21 FAVÖK marjı yıllık 70 baz puan azalarak %8,8 seviyesine gerilemiştir. Şirket, 2Ç21’de net karını yıllık bazda %4 arttırarak 725 milyon TL çıkarmayı başarmıştır.

 2Ç21’de FİLE mağazalarında güçlü FAVÖK ve net kar elde edilerek net karlılığa pozitif katkı sağlandı. FİLE online alışveriş platformunun Avrupa yakasında hizmet vermeye başladığını belirtmek gerekiyor.

 Bim’in 2Ç21 yılı aynı mağazalar satış gelirlerinde yüksek baz etkisi kaynaklı olarak yıllık %0,5’lik bir azalış görülürken, aynı mağaza trafiğinde ise negatif seyir sürerken yıllık bazda %4,1’lik bir daralma söz konusudur. Bu dönemde, aynı mağaza sepet hacminde ise yıllık %3,7’lik yükseliş yaşanmıştır.

 Şirket, 2Ç21 sonunda yurtdışında 865 mağaza olmak üzere toplamda 10.116 mağaza sayısına ulaşmıştır. Yıllık mağaza büyüme oranı ise %13 seviyesindedir.

 Yönetim, 2021 yılına ait beklentilerini korudu; (i) %20-25 satış büyümesi (ii) FAVÖK marjı %8,0 (+/-0.5) (iii) 1.750 milyon TL yatırım harcaması yapmayı planlamaktadır.

 Genel Değerlendirme: 2Ç21 döneminde yüksek baz etkisi kaynaklı büyümelerde yavaşlama görülse de Şirket’i hızlı mağaza büyüme kası ve güçlü bilançosu ile temel anlamda beğenmeye devam ediyoruz. Hisse, yıl başından itibaren endeksin %1 üzerinde performans gösterirken, hisse için hedef fiyatımız olan 92,80 TL ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

HALKB; 2Ç21 Finansalları Değerlendirmesi / nötr

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY4.65
Hedef Fiyat/Hisse TRY5.80
Getiri Potansiyeli 25%

 Halkbank 2Ç21 konsolide olmayan finansallarında 63 milyon TL’lik piyasa beklentisi paralelinde 64 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı %8.3 ç/ç artarken, %93 y/y daraldı ve dönemsel özsermaye karlılığı %0.6 olarak gerçekleşti.

 Halkbank için AL önerimizi ve 5.80 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Hakbank’ın 2Ç21’deki zayıf kar performansı yıllık bazda 440 baz puan civarındaki swap dahil net faiz marjı daralmasına bağlanabilir. TL fonlama maliyetlerindeki yüksek seyrin etkisi ile TL kredi/mevduat faiz makası daralmaya 256 baz puan katkı verirken, kısa vadeli TL fonlama da 193 baz puanlık katkı sağlamıştır. Halkbank’ın yılın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla daha iyi bir performans göstermesini beklemek ile birlikte yıllık özsermaye karlılığı rakamının %1 seviyelerinde şekillenmesini bekliyoruz. Marjlar TÜFE’ye endeksli bonoların getirisindeki artış, kredilerin daha yüksek faizden yeniden fiyatlamasının etkisi ve yılın son çeyreğinde kısa vadeli TL faizlerdeki olası gerileme ile birlikte ikinci yarıda bir miktar daha iyi olacaktır. Halkbank 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 0.26x F/DD çarpanı ile işlem görmektedir. Karlılıktaki toparlanma beklentimizi biraz daha uzun zamana yaymakla birlikte düşük çarpan nedeni ile Halkbank hisseleri için AL olan önerimizi koruyoruz.

 Bu dönem öne çıkan hususlar: Halkbank’ın TL cinsi kredileri 2Ç21’de bir önceki döneme göre %2.7 artarken, YP cinsi kredileri ise Dolar bazında yatay kalmıştır. Kredi kartı kredilerindeki %0.9’luk büyüme haricinde, bireysel segmentte belirgin bir büyüme gözlenmemiştir. TL Ticari krediler ise %4.1 artış kaydetmiştir. Mevduat tarafında ise kredilerin tersine bir seyir izlenmiştir. TL mevduatlar %1.7 ç/ç daralırken, YP mevduat hacmi Dolar bazında %14.5 ç/ç genişlemiştir. Bankanın toplam mevduatının krediye dönüşüm oranı %87 ile rahat bir seviyededir. Sermaye Yeterlilik Oranları ise toplamda %13.7 çekirdekte ise %9.5 olarak gerçekleşmiştir. Net takibe intikal 27 milyon TL gibi oldukça düşük olarak gerçekleştiği için takipteki kredi oranı yaklaşık 8 baz puan düşüş ile %3.41 seviyesinde gerçekleşmiştir. Grup 2 kredilerinin payı bir önceki döneme göre 30 baz puan artış ile %9.3 olurken Grup 2 ve 3 krediler için ayrılan karşılık oranları sırası ile %4.3 ve %59.1 olarak gerçekleşmiştir (4Ç20: %8.8 ve %65.3). Karşılık oranları belirgin bir şekilde değişmemesine rağmen karşılıklardaki çözülme ile net kredi risk maliyeti oranı -%0.8 olarak gerçekleşmiştir. Tüm yıl için beklentimiz 80 baz puan gerileme %0.9 seviyesindedir. 33 baz puanlık çeyreksel marj genişlemesine TL kredi/mevduat tarafı 8 baz puanlık negatif katkı verirken TÜFE’ye endeksli bonolar ve YP kredi/mevduat pozitif katkı sağlamıştır. 2021 tüm yıl için beklentimiz swap dahil net faiz marjının 260 baz puan gerileyerek %1.1 seviyesinde olabileceği şeklindedir. Bankacılık hizmet gelirleri 1Y21’de yıllık bazda %34 artarken, faaliyet giderleri ise aynı dönemde %9 oranında artış kaydetmiştir. Bankacılık hizmet gelirlerinin 2021 yılının tamamında yıllık %18 artış kaydederken, operasyonel giderlerin ise %14 yıllık artabileceğini tahmin ediyoruz.

OZKGY; 2Ç21 Finansalları Değerlendirmesi / sınırlı olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY4.06
Hedef Fiyat/Hisse TRY6.50
Getiri Potansiyeli 60%

 Özak GYO 2Ç21 finansallarında çeyreklik bazda %42 artış ile 153.5 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin yılın ilk yarısındaki satış gelirleri ise yıllık bazda %26 artış ile 574 milyon TL’ye yükseldi. Turizm faaliyetlerinin bu yıl daha iyi olmasına bağlı olarak yılın ikinci yarısında daha iyi bir satış performansı bekliyor ve 2021 tüm yıl için 1,245 milyon TL olan satış geliri tahminimizi koruyoruz. Bununla birlikte yine tüm yıl için FAVÖK ve net kar beklentimiz ise sırası ile 428 milyon TL ve 647 milyon TL.

 Net aktif değerine göre %70 iskonto ile işlem gören Özak GYO hisseleri için AL olan önerimizi ve 6.50 TL olan hedef fiyatımızı sürdürüyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten