Aksa Enerji Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (07.11.2019)

Net kar rakamı piyasa beklentisinin hafif üzerinde…

Öneri: AL
Kapanış Fiyatı: TRY 2,71
Hedef Fiyat: TRY 3.40

Aksa Enerji 3Ç19’de 67mn TL net kar açıkladı. Şirket 3Ç18’de 1mn TL net zarar açıklamıştı. Şirket’in açıklamış olduğu net kar rakamı piyasanın 60mn TL net kar beklentisinin üzerinde gelirken, beklentimiz olan 96mn TL kar beklentisinin altında kaldı. Özellikle FAVÖK rakamının ve finansal giderlerin beklentilerimizden kötü gelmesi net kar rakamının beklentilerimizin altında gelmesinde en büyük etken oldu. Net satış gelirleri 3Ç19’da yıllık bazda %4 artışla 1.487mn TL (Şeker: 1.514mn TL, Piyasa: 1.254mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise yıllık bazda %10 artışla 340mn TL seviyesinde (Şeker: 442mn TL, Piyasa: 382mn TL) gerçekleşti. FAVÖK marjı da 3Ç19’da %22.9 seviyesine (3Ç18’de %21,7 seviyesinden) yükseldi. Şirket’in 3Ç19’da 12mn TL net diğer gelir (3Ç18’de 5mn TL net diğer gidere karşılık) kaydetmesi ve 3Ç18’de 126mn TL seviyesinde bulunan finansman giderlerinin 3Ç19’da 102mn TL seviyesine gerilemesi net kar rakamını pozitif etkiledi. FAVÖK rakamının beklentilerin altında kalamsına karşın net kar rakamının piyasa beklentilerinin hafi üstünde gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin hafif pozitif olabileceğini düşünüyoruz. Şirketin 3Ç19 sonuçları sonrası Aksa Enerji için 3.40 TL hedef pay fiyatımız ile AL önerimizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %25 prim potansiyeli taşımaktadır.

Net Satış gelirleri 3Ç19’da yıllık bazda %4 arttı – Şirket’in toplam elektrik satışları 3Ç19’de yıllık bazda %67 artışla (Afrika bölgesi satışları hariç) 4.101 Gwh seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan Afrika bölgesi elektrik satış miktarı ise 3Ç19’da %36 düşüşle 97 GWs (3Ç18: 152Gws) olarak gerçekleşti. Şirket’in ağırlıklı elektrik fiyatları (Afrika hariç) 3Ç19’de yıllık bazda %13 düşüşle 289 TL/Mwh (3Ç18: 333 TL/Mwh) seviyesinde gerçekleşti. Türkiye (Kıbrıs dahil) net satış gelirleri 3Ç19’da yıllık bazda %6,5 artışla 1,195mn TL seviyesinde gerçekleşirken, Afrika operasyonlarının net satış gelirleri ise yıllık bazda %4,7 düşüşle 292mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK rakamı da azalan satış maliyetleri sonrası 3Ç19’da yıllık bazda %10 artışla 340mn TL seviyesine yükseldi. Şirket’in 3Ç18’de %14.9 ve %21.7 seviyesinde gerçekleşen brüt ve FAVÖK kar marjı 3Ç19’da sırasıyla %16.2 ve %22.9 seviyesine yükseldi.