Akbank Hisse Önerisi / Vakıf Yatırım – (29.07.2021)

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri

Kapanış Fiyatı (TL): 5,10
Hedef Fiyat (TL):  7,56 
Uzun Vadeli Öneri: AL

Özkaynak karlılığı %11,9 ile tahminlerimizle uyumlu (=)

Akbank, 2Ç21 dönemi için bizim ve piyasa tahminlerine paralel, çeyreksel %3,8, yıllık %32,7 artışla, 2,1 mlr TL net kar açıkladı. Dolayısıyla bankanın bir önceki çeyrekte %11,5 olan özkaynak karlılığı 2Ç’de %11,9’a çıktı. Banka’nın 2Ç’de artan swap giderlerine karşın yükselen TÜFEX gelirleri net faiz marjını desteklerken, efektif vergi oranının yükselmesi çeyreksel bazda net kardaki artışı sınırladı. Son bir ayda BİST100 endeksine göre %3,4 negatif ayrışan Akbank için 7,56 TL hedef fiyatımız ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyelerimizi koruyoruz.

• 2Ç’de MDP portföyü çeyreksel %7,5 büyüdü – 2Ç’de TL kredilerde çeyreksel %3,2 büyüme ile tüketici segmentinde pazar payı kazanmaya devam eden bankanın YP kredileri ise dolar bazında itfalar nedeniyle bir önceki çeyreğe göre %2,5 daraldı. Banka’nın 2Ç’de menkul kıymet portföyü çeyreksel %7,5, yıllık %14,4 büyüme gösterirken, TÜFEX dahil değişken faizli menkullerin TL menkul kıymet portföyü içerisindeki payı %76’ya çıktı (1Ç21: %66). Fonlama tarafında ise, 2Ç’de bankanın toplam mevduat hacmi çeyreksel %4,2 artış gösterdi. Ayrıca Akbank’ın konsolide sermaye yeterlilik rasyosu 2Ç21’de gerçekleştirilen sermaye benzeri tahvil ihracının katkısı (yaklaşık +105 bp) ile bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 1 puan artarak %20,9 (BDDK düzenlemeleri dahil) düzeyine ulaştı. Diğer yandan, 1Ç’de %6,4 olan bankanın takipteki krediler oranı 2Ç’de %6,1’e gerilerken, sınıflandırma değişikliği nedeniyle bu dönemde yakın izlemedeki krediler oranı %1,8 puan artarak %12,3’e çıktı.

• Artan swap giderlerine karşılık yükselen TÜFEX gelirleri net faiz marjını destekledi – 2Ç’de hacim ve maliyet yükselişi nedeniyle toplam swap maliyetleri çeyreksel %38,5 artarken, TÜFE’ye endeksli menkullerden elde ettiği gelirler %58,8 yükselerek 1,73 mlr TL’ye ulaştı. Böylece 2Ç’de hem aktiflerin yeniden fiyatlanması hem de TÜFEX gelirlerindeki artış ile bankanın net faiz marjı çeyreksel 20 bp iyileşme kaydetti. Banka yönetimi, yüksek fonlama maliyetlerinin 2021 sonu net faiz marjı beklentisi üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu, ancak TÜFEX gelirlerindeki potansiyel düzeltmenin bu etkiyi sınırlayabileceğini belirtti (Mevcut TÜFEX değerlemesinde kullanılan enflasyon tahmini %14). %1,0 düzeyinde gerçekleşecek TÜFE artışının bankanın özkaynak karlılığına etkisinin yaklaşık +40 bp seviyesinde olduğunu hatırlatalım. Öte yandan, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bankanın net risk maliyetinde 20 bp gerileme net kar için destekleyici olurken, 1Ç’de %17,2 olan efektif vergi oranının 2Ç’de %27,5 düzeyine ulaşması ise net kardaki çeyreksel artışı sınırladı.

• Değerleme ve öneri – Son bir ayda BİST100 endeksine göre %3,4 negatif ayrışan Akbank için 7,6 mlr TL olan 2021 sonu net kar tahminimizi koruyoruz. 2021 tahminimize göre banka hisseleri 3,5x F/K, 0,4x P/DD çarpanları ile işlem görmektedir. Ayrıca banka için 7,56 TL hedef fiyatımız ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyelerimizi sürdürüyoruz.

Kaynak: Vakıf Yatırım